Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 17.03.2018. Čas načítania stránky: 05:28:30. Meniny má Ľubica.   
Vyhľadávanie <
Správy <
Mestské médiá <
Oznamy pre občanov <
Kalendár podujatí <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 293 položiek

V inzercii sa nachádza 6 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2465 užívateľov
Počet tém vo fóre: 45
Počet príspevkov vo fóre: 320
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
???????
Pridaná: 07.12.2017
Pridal: smetiar
RSS spravodajstvo <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Posledné tohtoročné MsZ (06.12.2017)

Posledné tohtoročné MsZ
Vo štvrtok 7. decembra od 9. hodiny bude rokovať mestské zastupiteľstvo. Keďže ide o posledné tohtoročné zasadnutie, poslancov čaká diskusia o návrhu rozpočtu mesta a jeho rozpočtových i príspevkových organizácií. Z bodov programu vyberáme: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 
      o miestnom poplatku za rozvoj 
Návrh VZN mesta Malacky o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Návrh VZN mesta Malacky  o výške dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018 
Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach
Návrh dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom do komisií 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok 
Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 
Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta MsCSS, ADHOC a MCK na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 
Hodnotenie prioritných cieľov na rok 2017 (prezentácia primátora mesta)


Materiály sú dostupné na stránke mesta http://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=248.
Rokovanie MsZ sa uskutoční v bývalej budove MsÚ Malacky na Radlinského ulici. Bude možné ho naživo sledovať cez stránku www.zastupitelstvo.sk

-red-

Pre pridanie komentára musíte byť zaregistrovaný a prihlásený!


Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár


Created by OXIDE, s.r.o.