Malacky.sk: Mesto

Dnes je 17.03.2018. Čas načítania stránky: 05:24:13. Meniny má Ľubica.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 293 položiek

V inzercii sa nachádza 6 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2465 užívateľov
Počet tém vo fóre: 45
Počet príspevkov vo fóre: 320
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
???????
Pridaná: 07.12.2017
Pridal: smetiar
Kalendár podujatí <
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Referendum 2010

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010.

 

Kontakt na jednotlivé referendové komisie

K dispozícii dávame telefónne čísla jednotlivých referendových komisií. Tie môžete kontaktovať v prípade nejakých otázok alebo v situácii, kedy vám okolnosti (napr. fyzický stav) nedovoľuje vyjadriť svoju vôľu priamo v mieste okrskovej komisie, si môžete na danom čísle zabezpečiť prenosnú hlasovaciu urnu.

 Číslo okrsku             Adresa volebnej miestnosti                                                          Telefónne číslo

Č. 1

Č. 2

Č. 3

Č. 4

Č. 5

Č. 6

Malacky, Štúrová 2224/142 A, základná škola

Malacky, M. R. Štefánika 1175/7, základná škola

Malacky, Záhorácka 1918/49, ZUŠ

Malacky, Radlinského 2751/1, mestský úrad

Malacky, M. Rázusa 2383/30, CVČ

Malacky, Duk. hrdinov 857/34, Nemocničná a. s.

034/7723587034/7723587

034/7724155034/7724155

034/7726101034/7726101

034/7741016034/7741016

034/7724156034/7724156

034/7724200034/7724200


   
Na stiahnutie:

 


Čo je referendum?

Referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu  alebo niektorej z jeho častí rozhodnú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu  alebo programu, ktoré boli predložené na posúdenie obyvateľstvu (a nie zákonodarnému orgánu). Je to jedna z mála zachovaných metód priamej demokracie.

V štátoch, ktoré referendum pripúšťajú, bývajú podmienky na jeho vykonanie zakotvené v ústave. V niektorých štátoch je referendum povinné pre určitú kategóriu zákonov (Švajčiarsko), v iných existuje iba na lokálnej, nie celonárodnej úrovni (USA). Významné sú referendá vypísané hlavou štátu pre schválenie dôležitých rozhodnutí a referendá vypísané zákonodárnym zborom, ktorý preniesol na ľud zodpovednosť v kontraverzných prípadoch (povolenie rozvodu v Taliansku v roku 1975, schválenie, či zamietnutie návrhu na pričlenenie krajiny do EÚ).

Iniciatívu k referendu môžu začať voliči sami zbieraním podpisov; ak sa dosiahne určitého, zákonom stanoveného počtu podpisov, referendum sa musí uskutočniť. V súčasnosti sa výraz referendum stále častejšie používa aj pre plebiscit.

V podmienkach Slovenskej republiky je inštitút referenda upravený v Piatej hlave Ústavy Slovenskej republiky (Piata hlava - Zákonodarná moc, Druhý oddiel, Čl. 93-100).

Referendum v SR vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia NR SR do 30 dní od petície, resp. uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Predmetom referenda nemôžu byť: - základné práva a slobody - dane - odvody - štátny rozpočet

Naopak, referendum je obligatórne v otázkach: - potvrdenia ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku s iným štátom - alebo o vystúpení z takéhoto zväzku

Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Výsledky referenda môže NR SR zmeniť alebo zrušiť iba svojim ústavným zákonom až po uplynutí 3 rokov od jeho účinnosti.

Zdroj: wikipedia.skPotrebujete hlasovací preukaz?

Presne týždeň majú na vybavenie hlasovacieho preukazu občania, ktorí chcú hlasovať v sobotu 18. 9. v referende a nebudú v mieste svojho trvalého bydliska. S ním a s občianskym preukazom môžu hlasovať v ľubovoľnej z 5 060 hlasovacích miestností v SR. Hlasovací preukaz vydá obecný alebo mestský úrad v úradných hodinách najneskôr 16. 9. Na vybavenie stačí občiansky preukaz.

Ak záujemca o hlasovací preukaz nemôže prísť na úrad osobne, môže v jeho mene požiadať o vydanie preukazu aj iná osoba, príbuzný alebo aj známy. Potrebné je na to podpísané splnomocnenie so všetkými údajmi z občianskeho preukazu žiadateľa a aj osoby, ktorej dal žiadateľ o prenosný hlasovací preukaz splnomocnenie na vybavenie, ktoré nemusí byť úradne overené.

Všetky usmernenia sa týkajú aj vydávania hlasovacích preukazov v Malackách. Občania s trvalým pobytom v meste oň môžu požiadať na sekretariáte prednostu MsÚ (č. dverí 308) v úradných hodinách, najneskôr však 16. 9. do 15.00 h. V Malackách vydaných 64  hlasovacích preukazov.

Občania sa v referende vyjadria k šiestim otázkam - zrušeniu koncesionárskych poplatkov, obmedzeniu poslaneckej imunity, zníženiu počtu poslancov, stanoveniu maximálnej ceny vládnych limuzín, voľbám cez internet a k zmene v tlačovom zákone.

-sita-, krátené
Created by OXIDE, s.r.o.