Malacky.sk: Mesto

Dnes je 09.10.2015. Čas načítania stránky: 08:41:59. Meniny má Dionýz.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 272 položiek

V inzercii sa nachádza 3 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2325 užívateľov
Počet tém vo fóre: 28
Počet príspevkov vo fóre: 285
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
Čistota v meste
Pridaná: 28.08.2015
Pridal: Eliška
Kalendár podujatí <
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Mestský úrad

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Mestský úrad je zložený zo zamestnancov mesta. Nemá právnu subjektivitu.


Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce, súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  • pripravuje podklady na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora, vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených mestom,
  • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na mesto.

Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu a primátor mesta. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti mestského úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Malackách, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.


Úradné hodiny klientskej kancelárie:

Pondelok: 8.00 - 15.30 h
Utorok: 8.00 - 15.30 h
Streda: 8.00 - 17.00 h
Štvrtok: 8.00 - 15.30 h
Piatok: 8.00 - 14.00 h


Mestský úrad Malacky

Radlinského 2751/1
901 01 Malacky
Tel.: 034/7966 100 - spojovateľka
Fax: 034/7966 152
e-mail: msu@malacky.sk


Prednosta mestského úradu


Oddelenia MsÚ:
Útvar výstavby a životného prostredia
Útvar strategického rozvoja
Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov
Útvar hlavného kontrolóra
Sekretariát úradu
Oddelenie ekonomiky
Oddelenie právne
Oddelenie služieb a údržby
Klientske centrum

Na stiahnutie:

Etický kódex zamestnanca mesta Malacky (.pdf - 47,3 kB)

Organizačná štruktúra platná od 1. 7. 2015 (.pdf - 719 kB)

Dodatok č. 9 k organizačnému poriadku mestského úradu a popis činností a procesov (.pdf - 22,5 kB)

Created by OXIDE, s.r.o.