Malacky.sk: Mesto

Dnes je 24.02.2018. Čas načítania stránky: 01:05:17. Meniny má Matej.   

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Záujmové organizácie

Pomenovanie organizácie Meno a priezvisko vedúceho Adresa bydliska Telefón Mobil
Záujmové spoločenské organizácie, združenia a spolky
Cech prevádzkovateľov pohostinských a rešt. zariadení Augustín Škrabák Veľkomoravská 5 034/772 5017 0903 403 455
Klub abstinentov „Netradiční Záhoráci 93“ Ľudovít Krpala Stupava, Záhumenská 82  0907 401 512
Klub abstinentov-pre ženy, pri CPPS, úz.prac.* M. Rázusa 30 MUDr. Mária Chaloupková Stupava, Záhumenská 82 034/772 5472* 0904 361 354
Klub filatelistov-ZSF 5232 Mgr.Anton Pašteka Bernolákova 24 034/772 22 81 ZŠ
034/772 36 16
0903 247 226
Klub rádioamatérov Slovenska Ing. Anton Mráz Ul. 1. mája 27 034/772 30 93 0903 712 438
Kynologický klub „Záhorák“ Ing. Milan Freund
Nová 39034/772 54 140905 544 091
Matica Slovenská - miestna org. Mária Osuská Pavla Blahu 8 034/772 30 44 0903 450 261
Mestský hasičský zbor - dobrovoľní hasiči Ivan Šíra Ľ. Fullu 1  0905 427 731
Rodina Nepoškvrnenej - miestna skupina Mária Gelingerová Ul. 1. mája 25 034/772 30 97  
Slovenský Červený kríž - miestny spolok Dáša Molnárová Olšovského 4 034/772 28 39 0910 323 002
Slov. poľovnícky zväz – Poľovné združenie Malačan JUDr. Imrich Foltýn Pribinova 40 034/772 38 40  
Slovenský zväz drobnochovateľov Miroslav Hulka Pezinská 20 034/772 53 54  
Slovenský zväz rybárov - miestna pobočka Augustín Škrabák Veľkomoravská 5 034/772 50 17  
Slovenský zväz včelárov Ing. Matej Osuský Štúrova 34  0903 697 671
Slovenský zväz záhradkárov Ing. Henrich Menke Kukučínova 15 034/772 50 77  
Spolok kresťanskej lásky Helena Opolcerová Olšovského 74 034/772 68 25 Daňový úrad
034/797 9108
Spolok Sv. Vojtecha – miestna skupina Mária Gelingerová Ul. 1. mája 25 034/772 30 97  
Svitanie“- Združenie na pomoc ľuďom s ment. postihnutím Iveta Hlavenková Ul. Martina Rázusa 25 034/772 43 86 0918 643 208
Veterán - Ralley Club Mikuláš Dobrovodský Vl. Clementisa 7 034/774 39 41  
Združenie podnikateľov Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 034/772 35 30 0905 652 566
Združ.vlastníkov podielov urbár.a želiarskej spoločnosti v Ma Ing. Vladimír Šagala Ul. Martina Benku 22 034/772 22 68  
Zväz vyslúžilých vojakov gen. M.R.Štefánika Ing. Milan Johanes Vl. Clementisa 5   
1. Domkárske spoločenstvo vlastníkov bytov Ing. Jaromír Novák Mierové nám. 14 034/772 52 47  
69. zbor gen. M.R.Štefánika - Skauting Kamil Ftáčnik Robotnícka 1 034/772 45 28  
Klub veteránov letiska Kuchyňa
Rudolf Dojčák
 034/772 28 19
0915 225 025Created by OXIDE, s.r.o.