Malacky.sk: Občan

Dnes je 01.12.2015. Čas načítania stránky: 03:02:31. Meniny má Edmund.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 7 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2336 užívateľov
Počet tém vo fóre: 30
Počet príspevkov vo fóre: 289
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
Zelená pre chodcov
Pridaná: 15.10.2015
Pridal: Duran
Kalendár podujatí <
December 2015
POUTSTŠTPISONE
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

CVČ - logoMCK - logoZUŠ Malacky - logo
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Klientske centrum

Klientske centrumKlientske centrum MsÚ v Malackách bolo zriadené v roku 2004 s cieľom uľahčiť klientom vybavovanie, poskytnúť im základný informačný a poradenský servis a vybaviť čo najviac ich potrieb bez nutnosti okamžitej návštevy oddelení mestského úradu. Tie sa venujú následnému vybavovaniu súvisiacej agendy.


Úradné hodiny klientskej kancelárie:

Pondelok: 8.00 - 15.30
Utorok:     8.00 - 15.30
Streda:     8.00 - 17.00
Štvrtok:    8.00 - 15.30
Piatok:     8.00 - 13.00

POZOR! - Dočasná zmena úradných hodín!


Adresa:

Mestský úrad v Malackách (prízemie)
Radlinského 1
901 01 Malacky
tel.: 034/79 66 100

Toto oddelenie zodpovedá a zabezpečuje najmä:

Podateľňa recepcia
•    podateľňu všetkých písomností,
•    doručovanie úradných zásielok prostredníctvom Verejnej vyhlášky,
•    príjem a evidenciu občianskej inzercie a oznamov na zverejnenie pre OM,
•    informačné služby a prostredníctvom recepcie, uzamykanie a kódovanie AB MsÚ,
•    prenájom a poskytovanie zasadacích priestorov mestského úradu iným organizáciám,

Evidencia a register obyvateľstva
•    komplexnú agendu preneseného výkonu štátnej správy registra a evidencie obyvateľov mesta,
•    zrušenie trvalého pobytu prostredníctvom Verejnej vyhlášky

Matrika a občianske obrady
•    komplexnú agendu a úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vedenia matriky,
•    zápisy do matričných kníh a ich vedenie,
•    osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
•    externé vedenie kroniky mesta,
•    prevzatie kroniky mesta a jej archivácia,
•    externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha obradov, externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha kultúrno-spoločenských udalostí mesta,
•    občianske obrady, zápisy do pamätných kníh

Pokladňa a poplatky
•    vedenie pokladne, spracovanie a evidencia pokladničných operácií,
•    styk s bankovými inštitúciami,
•    evidencia a vydávanie rozhodnutí na udelenie individuálnych licencií na výherné hracie automaty,
•    evidencia a vydávanie súhlasov na prevádzkovanie videohier,
•    vyberania miestnych daní a poplatkov.

Životné prostredie a služby
•    prenesený výkon štátnej správy v oblasti pohrebníctva,
•    agendu k prenájmu hrobových miest a k službám v dome smútku,
•    zmluvy na prenájom hrobových miest a úhrady za prenájom za hrobové miesto,
•    veľkoobjemový zber odpadu,
•    výdaj a evidenciu odpadových vrecúšok pre psov,
•    evidenciu a výdaj rybárskych lístkov.

Sociálna pomoc a služby
•    komplexnú agendu v oblasti sociálnej pomoci a služieb,
•    evidenciu a vydávanie rozhodnutí na základe posudkovej činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách
•    kontakt a súčinnosť s externým posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom pri zabezpečovaní zdravotnej posudkovej činnosti a komplexnej posudkovej činnosti,
•    evidenciu a vydávanie rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov v hmotnej núdzi,
•    evidenciu a vydávanie súhlasov k poskytnutý jednorazového príspevku pre občanov v sociálnej núdzi,
•    výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi,
•    výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa,
•    úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kuratele.

Súčinnosť a spolupráca
•    súčinnosť s orgánmi štátnej správy, PZ, súdmi, exekučnými úradmi, poisťovňami a pod.,
•    spoluprácu s VÚC, so školami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnych služieb, s občianskymi združeniami a organizáciami,
•    spoluprácu s ostatnými oddeleniami MsÚ, mestskými organizáciami a ďalšími organizáciami pri zabezpečovaní a organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste resp. mesta,
•    súčinnosť a spoluprácu pri príprave (spracovaní) a realizácii projektov pre sociálnu oblasť v rámci sociálnej práce, sociálnej pomoci a služieb.

Dotačná a grantová politika
•    proces prijímania, posudzovania a evidenciu žiadosti o dotácie v súčinnosti s príslušnou komisiou podľa § 6 ods. 8 písm. d) VZN o dotačnej a grantovej politike a zúčtovanie dotácií na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.
Created by OXIDE, s.r.o.