Malacky.sk: Občan

Dnes je 24.02.2018. Čas načítania stránky: 00:54:56. Meniny má Matej.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 293 položiek

V inzercii sa nachádza 1 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2460 užívateľov
Počet tém vo fóre: 45
Počet príspevkov vo fóre: 320
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
???????
Pridaná: 07.12.2017
Pridal: smetiar
Kalendár podujatí <
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách

Záhorácka 2942/60A
901 01 Malacky

tel: 034/2444 999, 034/2444 101
fax: 034/772 50 55
ústredňa: 034 2444 999


Riaditeľka: Mgr. Jana Petrakovičová
e-mail: ma@upsvr.gov.sk

Úradné hodiny
Pondelok  8.00 - 12.00 h 13.00 - 15.00 h
Utorok 8.00 - 12.00 h 13.00 - 15.00 h
Streda 8.00 - 12.00 h 13.00 - 17.00 h
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00 h

Na Záhoráckej ulici pôsobia riaditeľ úradu, organizačné útvary riaditeľa, dva odbory a oddelenie ESF, ktoré vybavujú nasledovné záležitosti občanov:

1. Odbor sociálnych vecí a rodiny
  • oddelenie štátnych sociálnych dávok
- poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, zaopatrovacieho príspevku, príspevku na pohreb, jednorazového a opakovaného príspevku na dieťa v pestúnskej starostlivosti a odmenu pestúnok
  • oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
- poskytovanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam v hmotnej núdzi ( príspevok na zdravotnú starostlivosť, na bývanie, aktivačný príspevok a ochranný príspevok )
  • oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
- poskytovanie príspevkov na osobnú asistenciu, opatrovanie, zaobstaranie a opravu pomôcky, kúpu a prevádzku motorového vozidla, prepravu, úpravu bytu, rod. domu a garáže, na zvýšené výdavky na diétne stravovanie, príspevkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, príspevkov na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom
  • oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
- vykonávanie individuálnej, skupinovej a komunitnej sociálnej práce pri poskytovaní poradenstva pri riešení rodinných a sociálnych problémov, sociálnej prevencie, koordinácia prevencie a sociálnoprávnej ochrany v územnom obvode, vykonávanie terénnej sociálnej práce,
- bezplatné poskytovanie individuálneho, párového, rodinného a skupinového psychologického poradenstva a psychoterapie referátom poradensko-psychologických služieb
  • oddelenie posudkových činností
- vykonáva lekársku a posudkovú činnosť pre trh práce a sociálnu pomoc

2. Odbor služieb zamestnanosti
  • oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, ktoré vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, poskytuje informačné a poradenské služby uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom o možnostiach a podmienkach evidencie, o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti, vydáva potvrdenia o evidencii, sprostredkúva vhodné zamestnanie, realizuje výber uchádzačov o zamestnanie do poradenských a vzdelávacích programov, projektov a výcvikov.
  • oddelenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce, ktoré realizuje jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce, realizuje projekty spolufinancované z ESF, vyhľadáva a eviduje voľné pracovné miesta, vykonáva prieskum trhu práce, spolupracuje s regionálnymi zamestnávateľmi, realizuje odborné poradenské služby formou individuálneho a skupinového poradenstva.
  • referát EURES - Európske služby zamestnanosti, ktoré poskytujú informácie občanom o možnostiach zamestnania v krajinách Európskeho spoločenstva, navrhuje a realizuje projekty zamestnávania s krajinami ES, vedie evidenciu žiadateľov o povolenie na zamestnanie v krajinách ES a vydáva cudzincom povolenie na zamestnanie v Slovenskej republike.

Odddelenie ESF

- je koordinačným útvarom úradu pre oblasť projektového riadenia v rámci zamestnanosti a sociálnej inklúzie, je "projektovým manažmentom" úradu, sústreďuje, registruje projekty a projektové zložky existujúcich Národných projektov, zabezpečuje tvorbu príp. ďalších projektov a dohliada na ich implementáciu.
Created by OXIDE, s.r.o.