Malacky.sk: Občan

Dnes je 21.02.2018. Čas načítania stránky: 02:26:56. Meniny má Eleonóra.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 293 položiek

V inzercii sa nachádza 1 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2459 užívateľov
Počet tém vo fóre: 45
Počet príspevkov vo fóre: 320
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
???????
Pridaná: 07.12.2017
Pridal: smetiar
Kalendár podujatí <
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Zariadenia sociálnych služieb

1.) Zariadenia sociálnych služieb mesta – verejný poskytovateľ

Mesto Malacky zabezpečuje sociálne služby v zmysle Zákona  NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov i v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom.

-    zariadenie opatrovateľskej služby – bližšie  na  http://www.mscss.sk/zos.html
-    útulok – bližšie na http://www.mscss.sk/utulok.html
-    denný stacionár - bližšie na http://www.mscss.sk/utulok.html
-    denné centrum (klub dôchodcov)

1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby je sociálna služba, ktorej poskytovateľom je právnická osoba založená mestom, a to príspevková organizácia mesta Malacky, Mestské centrum sociálnych služieb


Kontakt:
Zariadenie opatrovateľskej služby

Mierové námestie 12
901 01 Malacky
(kapacita 24 ubytovacích miest)
Tel: 034/772 26 21

Zariadenie opatrovateľskej služby
1. mája 9
901 01 Malacky
(kapacita 18 miest)                              

Prehľad počtu klientov v zariadení opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby (*ZOS)Počet klientov Počet voľných miest kapacita zariadenia 
 

 k 31.01.2018

 k 31.01.2018

 

Mierové nám. 12/ ZOS*

24

0

24 

1. mája 9 /ZOS*

18

0

18 

Kontakt:
Mgr. Melánia Dujsíková – riaditeľka Mestského centra sociálnych služieb
1. mája  9
901 01 Malacky
Tel.: 034/778 20 64, dujsikova.mc@gmail.com

Mgr. Jana Tomšová  – vedúca zariadenia opatrovateľskej služby  - Mestské centrum sociálnych služieb
1. mája  9
901 01 Malacky
Tel.: 034/774 30 19

1.2 V útulku je zabezpečená sociálna služba, ktorej poskytovateľom je právnická osoba založená mestom, a to príspevková organizácia mesta Malacky, Mestské centrum sociálnych služieb - bližšie na www.mscss.sk
 

Kontakt:
Mierové námestie 12
901 01 Malacky
(kapacita 3 ubytovacie miesta)
Tel: 034/772 26 21

Mgr. Jana Tomšová  – vedúca zariadenia opatrovateľskej služby  - Mestské centrum sociálnych služieb
1. mája č. 9
901 01 Malacky
Tel.: 034/774 30 19


1.3 V dennom stacionári je zabezpečená sociálna služba, ktorej poskytovateľom je právnická osoba založená mestom, a to príspevková organizácia mesta Malacky, Mestské centrum sociálnych služieb - bližšie na www.mscss.sk

Kontakt:
Mgr. Adela Ondrisková – sociálny pracovník  
1. mája  7
901 01 Malacky
Tel.: 034/774 93 43


1.3 V dennom centre (klub dôchodcov) sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Poskytovateľom je mesto Malacky. V dennom centre sa najmä:
a)    poskytuje sociálne poradenstvo
b)    zabezpečuje záujmová činnosť

Kontakt:
Denné centrum (Klub dôchodcov)

budova na Radlinského 1 (vchod za garážami)
901 01 Malacky
Tel.: 0902 284 458 

Veronika Jahodová– vedúca denného centra

 

2.) Zariadenia sociálnych služieb – neverejný poskytovateľ

Na území mesta Malacky poskytujú sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb neziskové organizácie v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpiso

2.1 Útulok

Kontakt:
Križovatky n.o.,
Danica Sedláčková
Azylové centrum Betánia
Ľ. Fullu 16,
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 24 57,  

2.2  Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím Malacky   www.vstupte.org

Kontakt:
Vstúpte, n.o.
PaedDr. Martina Ambrušová
Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím Malacky
1. mája 15
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 62 74, vstupte@gmail.com
Created by OXIDE, s.r.o.