Malacky.sk: Občan

Dnes je 20.01.2018. Čas načítania stránky: 08:17:41. Meniny má Dalibor.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 292 položiek

V inzercii sa nachádza 67 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2454 užívateľov
Počet tém vo fóre: 44
Počet príspevkov vo fóre: 319
Naposledy pridané <
Téma vo fóre:
???????
Pridaná: 07.12.2017
Pridal: smetiar
Kalendár podujatí <
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva sa vypĺňa a kompletizuje na matričnom úrade. Súčasťou je jej podpísanie oboma žiadateľmi pred matrikárkou!

Kontakt
Annamária Horváthová034/79 66 121 annamaria.horvathova@malacky.sk
Mgr. Katarína Krišková034/79 66 122katarina.kriskova@malacky.sk


K vybaveniu je potrebné:

  • osobne podať žiadosť na  matričnom úrade, v obvode ktorého má byť manželstvo uzavreté

Potrebné doklady pri sobáši občanov SR:

  • Slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy
  • Rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
  • Ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho 
  • Maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo 

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy
- rodný list tohto dieťaťa (vtedy dieťa bude užívať priezvisko manžela, ale ženích sa nestáva otcom tohto dieťaťa)

Tieto doklady sa vyžadujú aj vtedy, keby mali snúbenci sobáš na matričnom úrade mimo svojho trvalého pobytu.

Správne poplatky:
Vydanie duplikátu matričného dokladu (sobášneho listu): 5,00 € 
Sobáš občana Malaciek na inom úrade (delegovanie sobáša): 20,00 € 
Uzavretie manželstva v Malackách, ak ani jeden snúbenec nemá trvalý pobyt v Malackách (delegovaný sobáš): 20,00 € 
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 200,00 € 
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby: 20,00 € 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70,00 € 

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti 10,00 € 

 

SOBÁŠ S CUDZINCOM

(podľa § 28 Zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov)
 
K vybaveniu je zo strany cudzinca potrebné:
Aspoň 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť nasledujúce dokumenty:

  • doklad na preukázanie totožnosti (platný cestovný pas), 
  • rodný list 
  • doklad o štátnom občianstve žiadateľa
  • doklad o pobyte
  • doklad o osobnom stave (slobodný,  rozvedený – vtedy aj právoplatný  rozsudok o rozvode manželstva, príp. úmrtný list manžela/-ky , ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov)

Správne poplatky
Uzavretie manželstva občana SR s cudzincom: 70,00 € 
Sobáš občana Malaciek s cudzincom na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša): 35,00 € 
Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200,00 €

 


Neprehliadnite
Created by OXIDE, s.r.o.