Článok z Malacky.sk Ukončené projekty (22.08.2008)

Rakúske skúsenosti a ich využitie pre projektovú dokumentáciu na kompostáreň v Malackách (Projektová dokumentácia na kompostáreň Malacky)

Zdroj: CIP INTERREG III A Rakúsko - Slovenská republika
Partneri z Rakúska: Mesto Gänserndorf a Obec Lassee;
Slovenský partner projektu: RRA Záhorie
Projekt podal: Ing. Michal Šišolák
Projektový manažér: Ing. Anna Ševerová

Plán: na základe rakúskych skúseností a odporúčaní navrhnúť veľkosť a kapacitu kompostárne pre Malacky - následne uskutočniť geologický prieskum budúcej lokality kompostárne, zhotoviť štúdiu uskutočniteľnosti k projektu výstavby a prevádzky kompostárne v Malackách a projektu k stavebnému povoleniu

Termín realizácie: 3. 7. 2006 - 30. 4. 2007
Celkové náklady: 1 243 310 Sk
Kofinancovanie mesta: 62 166 Sk
Pridal: Juraj Mok
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=1656