Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 19.08.2022. Čas načítania stránky: 05:01:25. Meniny má Lýdia.   
Vyhľadávanie <

Mestské médiá <
Oznamy pre občanov <
Voľný čas <
Mestské centrum kultúry - logo
Centrum voľného času - logo
ZUŠ Malacky - logo

On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 4 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2586 užívateľov
Naposledy pridané <
RSS spravodajstvo <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov (Zverejnené: 01.07.2022)

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) až do odvolania. Každá právnická a fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje najmä: 
 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar a kde hrozí jeho šírenie, 
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov sú povinní najmä: 
 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, 
 • umiestniť potrebné množstvo protipožiarneho náradia na dostupnom mieste v závislosti od plošnej výmery lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek, 
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje (lesné kolesové traktory, harvestory atď), ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier. 
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou: 
 1. urýchlene odstraňovať drevo a ďalší horľavý odpad (okrem stojacich živých stromov) z blízkosti objektov, 
 2. vytvárať rozčleňovacie pásy a protipožiarne rozčleňovacie prieseky na rozdelenie plochy posti utej živelnou pohromou,
 3. vyčleniť plochy bez horľavých materiálov na ukladanie zvyšok po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie. 
 
OR HaZZ Malacky

Pre pridanie komentára musíte byť zaregistrovaný a prihlásený!


Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár


Created by OXIDE, s.r.o.