Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 28.11.2022. Čas načítania stránky: 02:25:32. Meniny má Henrieta.   
Vyhľadávanie <

Mestské médiá <
Oznamy pre občanov <
Voľný čas <
Mestské centrum kultúry - logo
Centrum voľného času - logo
ZUŠ Malacky - logo

On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 4 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2588 užívateľov
Naposledy pridané <
RSS spravodajstvo <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Voľná pracovná pozícia - samostatný odborný referent výstavby (Zverejnené: 11.11.2022)

Voľná pracovná pozícia - samostatný odborný referent výstavby
Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na útvare výstavby a životného prostredia.  

Názov pracovnej pozície: SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT VÝSTAVBY – STAVEBNÝ ÚRAD

Informácie o pracovnom mieste

Rámcová náplň práce: 
príprava rozhodnutí, opatrení a iných písomností podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zabezpečovanie všetkých úkonov s tým súvisiacich

Miesto výkonu práce: Malacky

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania na materskej a rodičovskej dovolenke

Termín nástupu: 1. 1. 2023

Platové podmienky: nástupný plat minimálne 1.200,- € brutto/mesiac v závislosti podľa odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia osobného príplatku k platu

Kvalifikačné predpoklady 
ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa stavebného, architektonického a právneho zamerania

Iné kritériá a požiadavky
- občianska bezúhonnosť
- osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov výhodou
- znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch uvedených v rámcovej náplni práce výhodou
- znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
- samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť 
- osobné a morálne predpoklady   
- vodičský preukaz skupiny B          
                
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
- kópia dokladu o vzdelaní 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 25. novembra 2022 na adresu: Mesto Malacky,  Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty). 


Pre pridanie komentára musíte byť zaregistrovaný a prihlásený!


Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár


Created by OXIDE, s.r.o.