Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 19.08.2022. Čas načítania stránky: 03:08:29. Meniny má Lýdia.   
Vyhľadávanie <

Mestské médiá <
Oznamy pre občanov <
Voľný čas <
Mestské centrum kultúry - logo
Centrum voľného času - logo
ZUŠ Malacky - logo

On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 4 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2586 užívateľov
Naposledy pridané <
RSS spravodajstvo <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Škôlkami sa bude zaoberať až nové zastupiteľstvo (Zverejnené: 11.11.2010)

Dnes 11.11.2010 sa na svojom poslednom zasadnutí stretlo mestské zastupiteľstvo, ktoré sa nieslo v slávnostnom duchu. Po zaznení štátnej hymny začali pristúpili poslanci k zmene programu. Z celkom 20 bodového programu boli tri body vypustené, jeden bod bol presunutý z prerokovania do informácie, jeden bod doplnený  a dva body týkajúce sa návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 a roky 2011-2013 a odborné stanovisko kontrolórky mesta k tomu to bodu boli spojené a prerokovávané spoločne.

V rámci prvej časti boli oznámené nové informácie a skutočnosti týkajúce sa možnej zámeny majetku Detského domova Macejko kvôli vybudovaniu nových elokovaných tried materskej školy a preto bol presunutý termín až na prvé pracovné zasadnutie nového zastupiteľstva. Pôvodne sa malo už na novembrovom zasadnutí definitívne rozhodnúť,  či sa bude realizovať nadstavba materskej školy na Kollárovej ulici alebo sa odkúpi – vymení  majetok spomínaného detského domova a v tomto objekte sa vytvoria nové triedy.
Ďalej poslanci prijali návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v meste. Výšky daní a poplatkov  zostávajú na úrovni roku 2010 avšak pribudli k nim nové dane a to za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na reklamu a propagáciu vlastných podnikateľských aktivít v centre a v širšom centre mesta za sumu 0,33 za každý aj neúplný m2 a v ostatných častiach mesta 0,17 € za každý aj neúplný m2 za každý deň. Ďalším schváleným VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011 poslanci odsúhlasili dotácie vo výške 1988 € na dieťa materskej školy, 420 € na žiaka základnej umeleckej školy, žiaka centra voľného času 369 €, na dieťa školského klubu 371 € jednotne pre všetky školy a na potenciálneho stravníka – žiaka ZŠ 122 € jednotne pre všetky školy. Opäť sa v tomto ohľade zrovnoprávnilo postavenie detí zo škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto a cirkevnej školy.
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010-2013 bol poslancami schválený a mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu pri prvej zmene rozpočtu na rok 2011 zahrnúť do rozpočtu výdavky na jeho zabezpečenie, ako aj zahrnúť jeho finančné krytie aj pre roky 2012 a 2013.
Pri prerokovávaní návrhu zadania na zmeny a doplnky územného plánu mesta Malacky sa rozvinula diskusia ohľadne zavedenia systému registrácie a prehľadnosti žiadostí o zmeny, ktoré prichádzajú tak od obyvateľov ako aj od spoločností a potenciálnych investorov. V rámci tohto návrhu boli napokon odsúhlasené tieto zmeny – trasovanie obchvatu – spojnice cesty na Rohožník a Pernek mimo Malaciek; preklasifikovanie pásu pozemku pozdĺž východného múru Zámockého parku na cyklistický chodník a prepojenie od ulice Dukelských hrdinov po Sadovú; preklasifikovanie lesov na Tri Duby, Bažantnica a les medzi Hlbokou ulicou a diaľnicou na lesopark; taktiež bolo schválené umiestnenie penziónu pre dôchodcov, ktorý má vzniknúť v priestore medzi záhradkárskou osadou Olšiny a novou lokalitou Sadová a poslednou schválenou zmenou je výnimka z regulatívu podlažnosti, o ktorú žiadali obyvatelia bytového domu na Bernolákovej ulici kvôli nadstavbe obytného domu. Zamietnuté bolo umiestnenie čerpacej stanice PHM pri diaľnici, preklasifikovanie území za novým cintorínom smerom na Vinohrádok a preklasifikovanie územia predĺženie Jánošíkovej a Hollého ulice.
Poslanci taktiež schválili 3. zmenu rozpočtu mesta na tento rok a návrh rozpočtu na rok budúci. Rozpočet mesta bol schválený ako prebytkový s prebytkom takmer 600 tis. eur, čo predkladateľ odôvodnil s tým, že ide o priestor pre nové mestské zastupiteľstvo. Poslanci sa taktiež zaoberali správou kontrolórky o vykonanej kontrole verejného obstarávania, kde kontrolórka preverila postup vylúčenia uchádzača a stotožnila sa s názorom obstarávateľa, že uchádzač nesplnil podmienky. Avšak vytkla, že obstarávateľ uchádzačovi exaktne neuviedol lehotu, do ktorej mohol uchádzač podať žiadosť o nápravu. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a prijalo aj správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení mesta  a poďakovali riaditeľom škôl za ich prácu. Posledným oficiálnym bodom rokovania bolo prerokovanie návrhu mimoriadnych odmien voleným predstaviteľom mesta, ktorý bol predložený poslankyňou MsZ Alžbeta Dubajová. Suma presahujúca cca 4 000 € mala byť podľa návrhu rozdelená medzi poslancov zastupiteľstva, primátora a zástupcu primátora. Primátor a zástupca primátora sa odmeny vzdali. Poslanci predmetný návrh schválili.


Záverom zasadnutia primátor mesta odprezentoval poslancom výsledky ich spoločnej štvorročnej činnosti a poďakoval sa im za spoluprácu počas tohto obdobia. Každému poslancovi odovzdal pamätnú medailu.

Pre pridanie komentára musíte byť zaregistrovaný a prihlásený!


Komentáre


Pridal:
Pridané: 25.11.2010 17:36:04
Nataša > Treba skusiť žiadosť o informácie ofic cestou ;)
Pridal:
Pridané: 25.11.2010 16:21:25
Nataša, pozerám, že Šrámková ťa totálne ignoruje. Mne Šrámková na oficiálny podnet a vznesené výhrady k vylúčeniu mojej reakcie na slová primátora z Malackého hlasu odpísala po mesiaci dvomi vetami s formuláciou: „..s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou by prišlo k porušeniu zákona...“ Človek čaká po mesiaci serióznu odpoveď s právnymi argumentmi či reakciu na moje. Nič. Len tamtú formuláciu som dostal. Keď ty nedostaneš odpoveď, aspoň ľudia vidia prístup jednej vedúcej oddelenia. Čo je najhoršie, podobný prístup majú aj iní vedúci k samotným poslancom. Podľa ich predstavy by mal poslanec čušať a neotravovať. Z toľkej arogancie moci mi je až zle. Ja som sa dva týždne domáhal zrušenia dekrétu do komisie na výber stavebnej firmy, do ktorej ma jednostranne nominovali. Myslíš, že ho na moje opakované požiadanie zrušili? Nie, kašlali na to. A vedúca Sokolová? Tá mi napísala ako poslancovi, že ma upozorňuje, čo si dovoľujem ako poslanec riadne interpelovať primátora na zasadnutí zastupiteľstva. A vyhrážala sa mi odbormi, že je predsedníčka odborov a dá moje konanie riešiť. A o tom čo si mám myslieť? Nič, títo ľudia majú strach len z chlebodarcu. Ich prístup k ľuďom a poslancom sa zmení len ak zacítia strach z výmeny.
Pridal:
Pridané: 23.11.2010 14:51:38
Pani Sramkova, opat Vas ziadam o spominane nove informacie k moznosti vybudovat skolku v priestorch Detskeho Domova Macejko. Myslim zi, ze dva tyzdne, ktore od mojej prvej prosby uplynuli, su dostatocny cas na odpoved. Dockam sa Vasej odpovede v dohladnom case?
Pridal:
Pridané: 19.11.2010 07:58:04
Mohli by ste, prosim, tie nové informácie a skutočnosti týkajúce sa možnej zámeny majetku Detského domova Macejko zverejnit?
Pridal:
Pridané: 14.11.2010 09:23:31
Mohli by ste, prosim, zverejnit tie nove informacie tykajuce sa moznosti vybudovat skolku v priestoroch Detskeho domova Macejko? Vopred dakujem.

Zaroven by som chcela vyjadrit svoje prekvapenie a nesuhlas s tym, ze je pripravene vyberove konanie na stavebne prace pre nadstavbu MS na Kollarovej ulici. Stavba nema v rozpocte vymedzene financne prostriedky. Tiez nie ani ukoncene Uzemne konanie a stavba teda nema ani stavebne povolenie.
Pritom je to najhorsia mozna alternativa, nielen vzhladom na velkost pozemku a moznosti parkovat. Vznikla by mega skolka, ktora by z hladiska socialneho rozvoja deti priniesla skor negativa.
V Ceskej republike je kvoli poziarno-bezpecnostnym dovodom zakonom zakazane stavat a nadstavovat skolky s vyslednymi tromi nadzemnymi podlaziami. Myslim, ze je to rozhodne na zvazenie.Created by OXIDE, s.r.o.