Malacky.sk: Úvodná stránka

Dnes je 28.11.2022. Čas načítania stránky: 02:15:52. Meniny má Henrieta.   
Vyhľadávanie <

Mestské médiá <
Oznamy pre občanov <
Voľný čas <
Mestské centrum kultúry - logo
Centrum voľného času - logo
ZUŠ Malacky - logo

On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 4 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2588 užívateľov
Naposledy pridané <
RSS spravodajstvo <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Prichádzajú zmeny v odpadovom hospodárstve (Zverejnené: 03.12.2015)

Prichádzajú zmeny v odpadovom hospodárstve

1. januára začne platiť nový zákon o odpadoch, ktorý do oblasti odpadového hospodárstva zavádza viacero noviniek. Jeho cieľom je najmä separovať a recyklovať čo najviac odpadu. O tom, ako sa zmeny dotknú nášho každodenného života, ale aj o novinkách v mestskej obchodnej spoločnosti TEKOS nám porozprával jej riaditeľ Juraj Schwarz.

Nový zákon o odpadoch prináša niekoľko zmien. Ktorú považujete za najdôležitejšiu?
Zásadným posunom je zmena financovania zberu separovaného odpadu, teda papiera, plastov a skla. Doteraz to obce museli financovať samy. V niektorých obciach to podľa toho aj vyzeralo: pristavené jeden – dva kontajnery, ktoré na ulici trčali pomerne dlhý čas. To ale nie je prípad Malaciek. Separovanie odpadu u nás funguje pomerne spoľahlivo a v tom chceme aj pokračovať a postupne zlepšovať všetko to, čo sa dá. 

Ako sa teda zmení financovanie separovaného odpadu?
Podľa zákona vzniknú organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré budú povinné financovať separovanie odpadu v obciach. Je predovšetkým v ich záujme, aby sa z  odpadu vytriedilo čo najviac recyklovateľných surovín, a teda budú motivovať občanov, aby separovali. Rovnako by to mal byť záujem každého obyvateľa aj obce, pretože tu platí jednoduché pravidlo: čím viac surovín vyseparujeme na ďalšie použitie, tým menej komunálneho odpadu zostane. No a keďže zber komunálneho odpadu financuje obec, chceme ho mať čo najmenej.

Čo to bude znamenať pre obyvateľov?
Od 1. januára by sa mal zmeniť spôsob zberu triedeného odpadu v rodinných domoch. Plastový odpad budú majitelia zbierať do plastových vriec. Každý rodinný dom dostane v najbližšom čase žlté vrece na PET fľaše, tetrapakové obaly a plechovky. V bytových domoch zostane zatiaľ zber triedeného odpadu v pôvodnom režime, t. j. obyvatelia budú ukladať odpad do farebne rozlíšených spoločných kontajnerov. Zmeny ešte musia schváliť poslanci mestského zastupiteľstva formou všeobecne záväzného nariadenia, ale verím, že od nového roka sa to stane realitou.

Niektorí obyvatelia domov sa pýtajú, koľko teda budú mať v domácnosti zberných nádob...
Možno to vnímať tak, že od občanov spočiatku chceme niečo naviac a berieme im zdanlivý komfort nehádzať všetko do jedného koša. Súčasný zber formou verejných stojísk je  anonymný a zozbierané separované zložky majú ďaleko od kvalitnej suroviny. Náklady na dotriedenie sú tak veľmi vysoké. Zber vytriedených zložiek priamo od občanov je veľmi efektívny na množstvo aj kvalitu. Poznáme to už z fungujúceho zberu papiera v rodinných domoch. Zdôrazňujem, že takto ľuďom šetríme peniaze do budúcna. My máme dnes cenu za tonu odpad v porovnaní s okolitými krajinami na nízkej úrovni a tlak na ceny je enormný. Čiže ak budeme efektívne separovať, poplatok za komunálny odpad zrejme neznížime, ale vieme ho najbližšie roky udržať na súčasnej úrovni.
Čo sa týka počtu nádob, v januári pribudnú plastové vrecia. Budeme sa musieť ale vyrovnať aj so zavedením zberu biologických odpadov zo záhrad, ktorý nám prikazuje zákon.  K tomu pripravujeme europrojekt.

Poďme teda našim čitateľom vysvetliť, čo sa deje so separovaným odpadom. Predstavme si napríklad cestu odpadu, ktorý momentálne odkladáme do žltých kontajnerov.
Ako som spomenul, pri bytovkách kontajnery zostanú a z rodinných domov budeme zbierať žlté vrecia. Takže obsah žltých kontajnerov alebo vriec naložíme, odvezieme na vytriedenie a začneme triediť. Pre nás to už v tej chvíli nie je odpad, ale materiál. Na triediacej linke sa zvlášť oddelia PET fľaše, obaly z drogérie (šampóny, aviváž), tetrapaky a plechovky. PET fľaše sa ešte rozdelia podľa farieb. Jednotlivé „komodity“ sa zlisujú a v takejto forme sa predávajú koncovému spracovateľovi. Tento proces doteraz prebiehal v Zohore na triediacej linke firmy ASA, avšak od 1. januára to bude robiť TEKOS vo vlastnej réžii v Malackách. Ušetríme tým náklady na dopravu a okrem toho vznikne v meste niekoľko nových pracovných miest.

Hovorili ste o europrojekte, čoho sa bude týkať?
Aktuálne obdobie je pre odpadový priemysel prelomový. Máme nový zákon o odpadoch a zároveň očakávame veľkú výzvu na čerpanie eurofondov. Z nich máme v pláne v meste vybudovať regionálnu kompostáreň, novú halu na spracovanie druhotných surovín, zariadenie na spracovanie odpadov a posilniť techniku na zber odpadu. Skrátka všetko, čo nám v meste chýba.

Spomeňme ešte niektoré ďalšie zmeny, ktoré prináša nový zákon o odpadoch.
Sprísni sa napríklad systém výkupu kovov od fyzických osôb. Skončí sa vyplácanie hotovosti za takýto odpad a peniaze sa budú posielať na bankový účet alebo peňažným poukazom. Mala by tak klesnúť trestná činnosť spojená s výkupom kovov. Dôležité sú aj nové pravidlá v oblasti boja proti čiernym skládkam, predovšetkým sa v tejto oblasti posilnia kompetencie polície. Zvýšia sa pokuty pre tých, čo nelegálne uložia odpad na čiernej skládke.  Z doterajších 160 eur bude môcť byť uložená pokuta až 1500 eur.

Začalo sa obdobie zimnej údržby. Ako ste pripravení?
Technika je už pripravená na zimu, služby na pohotovosť sú naplánované a posypový materiál na sklade, takže zima by nás nemala prekvapiť. Dokončujeme rajonizáciu mesta tak, aby sme v prvom rade zasiahli na najfrekventovanejších miestach a zvládli ranné dopravné špičky. Okrem toho, zainvestovali sme a všetky naše vozidlá už majú GPS zariadenia. Takto vieme ľahko preveriť, či smetiarske vozidlo, prípadne odhŕňač boli všade tam, kde mali byť. Tento systém v budúcnosti sprístupníme, aby si to mohol skontrolovať každý obyvateľ.
Zmien a zaujímavých tém bude v budúcom roku veľa, preto uisťujem občanov, že sa vynasnažíme všetko komunikovať načas a každá zmena by mala byť posunom vpred.

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová.
Foto: S. Osuský


Pre pridanie komentára musíte byť zaregistrovaný a prihlásený!


Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár


Created by OXIDE, s.r.o.