Malacky.sk: Mesto

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 16.10.2021. Čas načítania stránky: 22:37:46. Meniny má Vladimíra.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 3 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2578 užívateľov
Naposledy pridané <
Kalendár podujatí <
predchádzajúci mesiacOktóber 2021nasledujúci mesiac
POUTSTŠTPISONE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

Centrum voľného času - logo
Mestské centrum kultúry - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Nájomné byty

Oznámenie

 

Oznamujeme žiadateľom o nájomné byty na Ul. Pri Maline v Malackách, ktorí boli na základe vyhodnotenia žiadosti zaradení do evidencie, aby podľa § 3 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky v úplnom znení (ďalej len „nariadenie“) aktualizovali svoju žiadosť o nájomný byt a do 30. 4. 2021 doplnili potvrdenie o čistom mesačnom priemernom príjme každej posudzovanej osoby za rok 2020.

V prípade, že došlo k zmene aj v osobných údajoch (napr. rodinný stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa a pod.), zmenu uveďte v dotazníku (dotazník je na web stránke mesta Malacky). 

V opačnom prípade žiadosť o nájomný byt bude podľa § 3 ods. 8 nariadenia vyradená z evidencie, o čom bude žiadateľ písomne oboznámený do 30 dní od ukončenia lehoty na doplnenie požadovaných dokladov.

Mesto Malacky vlastní ku dňu 15. 4. 2021 celkom 130 bytov. Obsadenosť bytov ku dňu 15. 4. 2021 je 100%.

 Žiadosť o súhlas k prihláseniu na trvalý - prechodný* pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Malacky (.pdf - 41,2 kB)

Potvrdenie o príjme za rok 2020 (.pdf - 186 kB)

Požadovaný príjem - násobok životného minima na rok 2020 (171,4 kB)

 Čestné vyhlásenie (.pdf - 22 kB)

 Dotazník k žiadosti o nájomný byt na Ul. Pri Maline (Jánošíkova II), Malacky (.pdf - 31 kB)

 Prílohy k žiadosti o pridelenie bytu s osobitným režimom v zmysle VZN č. 9/2011 (.pdf - 12,6 kB)

 

Pomocná kalkulačka na výpočet životného minima na rok 2021 (.ods - 25 kB) (.xls - 33 kB) Prehľad bytov vo vlastníctve mesta

Nakladanie s bytmi upravujú Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) podľa charakteru bytov.

I. skupina
110 bytov hromadnej bytovej výstavby Pri Maline spravuje Mesto Malacky podľa Úplného znenia VZN č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky.
Nájomná zmluva sa uzatvára na základe splnenia podmienok VZN, okrem výnimiek maximálne na dobu 3 rokov. Byty nie sú predmetom predaja do osobného vlastníctva, nájomný charakter musí byť zachovaný po dobu 30-tich rokov. Podmienky a kritériá k prideleniu bytu.

II. skupina
12 bytov na Hlbokej ul. č. 5001 spravuje na základe mandátnej zmluvy spoločnosť TERMMING, a.s., a 3 byty na ulici Hlboká č. 5939 spravuje Mesto Malacky. Nakladanie s týmito bytmi upravuje VZN č. 3/2014 o podmienkach nájmu bytov určených na bývanie sociálne slabých obyvateľov Mesta Malacky
Nájomná zmluva sa uzatvára na základe splnenia podmienok VZN, okrem výnimiek maximálne na dobu 3 rokov. Byty nie sú predmetom predaja do osobného vlastníctva, nájomný charakter musí byť zachovaný po dobu 30-tich rokov.“

III. skupina
2 byty, ktoré Mesto Malacky nadobudlo prevodom z vlastníctva štátu, resp. zmenou účelu využitia pôvodných ubytovní vo vlastníctve štátu, spravuje na základe mandátnej zmluvy spoločnosť TERMMING, a.s., nakladanie s týmito bytmi upravuje VZN č. 9/2007 o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov vo vlastníctve Mesta Malacky. 
U týchto bytov nájomné zmluvy možno uzatvoriť na dobu neurčitú, čo je predpokladom pre prípadné odkúpenie bytu do osobného vlastníctva.

K 10. 1. 2019 je všetkých 110 bytov I. skupiny (Pri Maline), 15 bytov II. skupiny (Hlboká 5001) a 5 bytov III. skupiny obsadených nájomcami. 3 bytové jednotky v nájomných rodinných domoch – nájomné zmluvy sú s nájomcami uzatvorené na dobu neurčitú na základe splnenia podmienok VZN.

IV. skupina
11 bytov na Mierovom námestí č. 12. Mesto Malacky vyčlenilo z bytového fondu nájomné byty v bytovom dome na Mierovom námestí č. 12 v Malackách, ktoré budú slúžiť na riešenie bytovej situácie žiadateľov v naliehavých prípadoch. Za naliehavé prípady sa považuje:

  1.  zabezpečenie bytu pre žiadateľa – fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá sa významným spôsobom alebo v záujme mesta podieľa na jeho rozvoji v spoločenskej, ekonomickej a sociálnej oblasti, najmä v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, obrany, športu a iné, pokiaľ žiadateľ vykonáva svoju činnosť na území mesta
  2. zabezpečenie bytu pre žiadateľa – fyzickú osobu, ktorá náhle stratila bývanie a nie vlastným pričinením sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii vyžadujúcej okamžité riešenie,
  3. zabezpečenie bytu pre osoby, na ktorých je páchané násilie a túto situáciu riešia orgány činné v trestnom konaní.

Podmienky nájmu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 7/2021 o podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve mesta Malacky.

Dotazník k žiadosti o nájomný byt na Mierovom námestí Fyzická osoba (.pdf - 19 kB)
Dotazník k žiadosti o nájomný byt na Mierovom námestí Právnická osoba (.pdf - 14kB)
Čestné vyhlásenie (.pdf - 50 kB)
Potvrdenie o príjme (.pdf - 183 kB)


ŽIADOSTI O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU

Žiadosti o pridelenie bytu spolu s vyplneným dotazníkom a prílohami je potrebné zasielať na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, alebo priniesť osobne do podateľne Mestského úradu Malacky.

Vzhľadom k tomu, že k žiadosti o byt sa prikladá aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, je potrebné žiadosti z predchádzajúcich období aktualizovať. Neaktualizované žiadosti nie je možné vyhodnotiť a posúdiť, či žiadateľ a s ním posudzované osoby spĺňajú podmienky príslušného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky.

 Zoznam žiadateľov o byt k 30. 9. 2021 (.pdf - 60 kB) 

 


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Malacky môžete kontaktovať našu referentku:

Mgr. Mária Matiko Štarková
samostatný odborný referent právny a správy majetku

Tel.: 034/7966 112
e-mail: maria.matiko.starkova@malacky.sk
Created by OXIDE, s.r.o.