Malacky.sk: Mesto

Dnes je 04.07.2022. Čas načítania stránky: 23:51:55. Meniny má Prokop.   

Upozornenie na chybu Tlačiť

Kronika mesta

Kronika mesta Malacky sa vedie v úradnom jazyku. Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú priebežne, chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor. Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje mestská rada po vyjadrení kultúrnej komisie mestského zastupiteľstva.

Kronika mesta Malacky:
Created by OXIDE, s.r.o.