Malacky.sk: Mesto

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 16.10.2021. Čas načítania stránky: 22:35:33. Meniny má Vladimíra.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 3 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2578 užívateľov
Naposledy pridané <
Kalendár podujatí <
predchádzajúci mesiacOktóber 2021nasledujúci mesiac
POUTSTŠTPISONE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

Centrum voľného času - logo
Mestské centrum kultúry - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky

Mestské zastupiteľstvoMestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Malacky, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Malacky na štyri roky. Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky má 18 poslancov. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Malacky (.pdf - 93 kB)


Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Malackách sú vyhotovované videozáznamy

 Informovanie o vyhotovení a zverejnení videozáznamu z rokovania Mestského zastupiteľstva v Malackách (.pdf - 83 kB)


 

Úlohy mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Malacky a vykonáva svoju právomoc v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať  najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o zriadení spoločného úradu, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej  finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta;
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov;
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov;
 • uznášať sa na nariadeniach mesta;
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení ;
 • určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra mesta;
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah úväzku;
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako i ďalšie predpisy (rokovací poriadok, organizačný poriadok a pod.);
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné  právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť Mesta v právnickej osobe;
 • schvaľovať združovania mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
 • zriaďovať a zrušovať  orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce;
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny;
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku;
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku podľa platných Zásad  finančného hospodárenia;
 • schvaľovať nakladanie s majetkovými právami podľa platných Zásad finančného hospodárenia;
 • schvaľovať aukčný predaj vecí;
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, a pečať mesta;
 • schvaľovať štatút mesta.

Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek  ďalšej otázke života mesta, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v meste. Pravidlá rokovania mestského zastupiteľstva, najmä príprava a obsah rokovania, príprava  podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta a  uznesení mestského zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení  sú obsiahnuté v rokovacom poriadku.
Created by OXIDE, s.r.o.