Malacky.sk: Mesto

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 19.09.2021. Čas načítania stránky: 01:44:55. Meniny má Konštantín.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 3 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2577 užívateľov
Naposledy pridané <
Kalendár podujatí <
predchádzajúci mesiacSeptember 2021nasledujúci mesiac
POUTSTŠTPISONE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

Centrum voľného času - logo
Mestské centrum kultúry - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Komisie MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo z poslancov mestského zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou, súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, podpredsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí mestské zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program,
- zostavuje plán činnosti komisie,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami,
- zastupuje komisiu navonok.
Predsedu komisie za určitých okolností zastupuje jej podpredseda.

Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi mesta, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať, kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu i do dočasného užívania. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz mesačne. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií sa ustanovia v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.Zoznam komisií MsZ v Malackách 2018 - 2022

                                      (v zmysle čl 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.)

 

Komisia pre vzdelávanie
Predseda: Mgr. Daniel Masarovič
Podpredseda: RNDr. Pavol Tedla
Členovia: PaedDr. Viera Mária Adamovičová, prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, PaedDr. Jana Pagáčová, PaedDr. Ľubica Sedláková, Mgr. art. Adriana Vallová, Mgr. Lenka Kožuchová.
Tajomníčka komisie: Mgr. Alexandra Hrnková, alexandra.hrnkova@malacky.sk 

Pozvánky, program a zápisnice komisie

Komisia pre šport a mládež
Predseda: Mgr. Anton Pašteka
Podpredseda: Ladislav Čas
Členovia: Marcel Bulla, Ing. František Hlavatý, Milan Merc, Mgr. Alžbeta Šurinová, Mgr. Vladimír Handl, Mgr. Ján Brandejs.
Tajomníčka komisie: Mgr. Darina Pelecová, darina.andelova@malacky.sk

Pozvánky, program a zápisnice komisieKomisia pre kultúru a cestovný ruch

Predseda: Mgr. Martin Macejka
Podpredsedníčka: PhDr. Ing. Lucia Vidanová
Členovia: Ing. Štefan Hronček, Bc. Stanislav Bellan, Bc. Pavlína Habová, Bc. Milan Kojs. Ing. Ivana Kovárová, PhD. Lenka Osuská, Andrej Vaculovič.
Tajomníčka komisie: Mgr. Katarína Krišková, katarina.kriskova@malacky.sk

Pozvánky, program a zápisnice komisie

 

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo
Predseda: MUDr. Marian Haramia
Podpredsedníčka: Mgr. MgA. Katarína Trenčanská
Členovia: Mgr. Adela Ondrisková, PhDr. Štefan Dvorský, PaeDr. Martina Ambrušová, Mgr. Jana Oravcová, Ing. Vladimír Moravčík, CSc., JUDr. Jozef Walter, Bc. Danica Pompošová.
Tajomníčka komisie: Mgr. Alena Kmecová  alena.kmecova@malacky.sk

Pozvánky, program a zápisnice komisie 

 

Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie
Predseda: Ing. Pavel Spusta
Podpredseda: Mgr. Martin Mráz
Členovia: Ing. Richard Hájek, Ing. Adam Janík, Ing. Mária Gajdárová, Ing. Gabriela Janečková, Ing. Jaromír Novák, Mgr. Miroslav Konečný, Ing. František Illý.
Tajomníčka komisie: Mgr. Vilma Horňáková, vilma.hornakova@malacky.sk 

Pozvánky, program a zápisnice komisieKomisia pre financie, legislatívu a správu majetku
Predseda: Ing. Mgr. Zuzana Baligová
Podpredseda: Ing. Jozef Mračna 
Členovia: Ing. Marian Andil, Ing. Pavol Bordáč, Ing. Vladimír Kožuch, Ing. Bibiána Spálová, JUDr. Milan Malata, JUDr. Miroslav Zobok, Bc. Daniel Krakovský BA.
Tajomníčka komisie: Denisa Bebčáková, denisa.bebcakova@malacky.sk
Pozvánky, program a zápisnice komisie

 

Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Mgr. Anton Pašteka
Členovia: Mgr. Martin Macejka, RNDr. Pavol Tedla 

 
Created by OXIDE, s.r.o.