Malacky.sk: Občan

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 28.09.2021. Čas načítania stránky: 20:54:58. Meniny má Václav.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 3 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2577 užívateľov
Naposledy pridané <
Kalendár podujatí <
predchádzajúci mesiacSeptember 2021nasledujúci mesiac
POUTSTŠTPISONE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

Centrum voľného času - logo
Mestské centrum kultúry - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Klientske centrum

Klientske centrum

Klientske centrum MsÚ v Malackách bolo zriadené v roku 2004 s cieľom uľahčiť klientom vybavovanie, poskytnúť im základný informačný a poradenský servis a vybaviť čo najviac ich potrieb bez nutnosti okamžitej návštevy oddelení mestského úradu. Tie sa venujú následnému vybavovaniu súvisiacej agendy.


Úradné hodiny klientskeho centra a matriky:

Pondelok 8.00 - 15.30 h
Utorok   8.00 - 15.30 h
Streda  8.00 - 17.00 h
Štvrtok  8.00 - 15.30 h
Piatok  8.00 - 13.00 h
 

Adresa:

Mestský úrad v Malackách (prízemie)
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Klientske centrum zabezpečuje:

 Recepcia
.    informačné služby
.    detské hracie centrum Inkubík
.    krátkodobý prenájom zasadacích priestorov podľa platného cenníka 

 Podateľňa
•    podateľňa všetkých písomností
•    doručovanie úradných zásielok prostredníctvom Verejnej vyhlášky
•    príjem a evidencia občianskej inzercie a oznamov na zverejnenie pre ÚKaVV
•    informácie k podaniu a doručeniu úradných zásielok
•    poskytovanie zasadacích priestorov v budove na Radlinského 1

Evidencia obyvateľov
•    komplexná agenda preneseného výkonu štátnej správy registra a evidencie obyvateľov mesta
•    zrušenie trvalého pobytu prostredníctvom Verejnej vyhlášky

Matrika a občianske obrady
•    komplexná agenda a úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vedenia matriky
•    zápisy do matričných kníh a ich vedenie
•    osvedčovanie listín a podpisov na listinách
•    externé vedenie kroniky mesta
•    prevzatie kroniky mesta a jej archivácia
•    externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha obradov, externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha 
      kultúrno-spoločenských udalostí mesta
•    občianske obrady, zápisy do pamätných kníh

Pokladňa 
•    vedenie pokladne, spracovanie a evidencia pokladničných operácií
•    príjmové a výdavkové pokladničné finančné operácie
•    styk s bankovými inštitúciami
•    vyberanie miestnych daní a poplatkov

Životné prostredie a služby
•    správa cintorínov 
•    evidencia o prenájme hrobových miest
•    zmluvy na prenájom hrobových miest, úhrady za prenájom za hrobové miesto, zmeny nájomcu na hrobové
      miesto
•    výdaj a evidencia vrecúšok na zber psích exkrementov; prevzatie psa z karanténnej stanice
•    predaj vriec na tuhý komunálny odpad
•    evidencia a predaj rybárskych lístkov
•    vydanie známky na psa

Sociálna pomoc a služby
•    informácie a poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb
•    evidencia a vydávanie rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky pre občanov v hmotnej núdzi
•    výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa
•    úlohy v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
•    podanie a evidencia žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu (zariadenie opatrovateľksje služby,
      opatrovateľská služba, denný stacionár, zariadenie pre seniorov)
•    vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu (zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská
      služba, denný stacionár, zariadenie pre seniorov)
   
Súčinnosť a spolupráca
•    súčinnosť s orgánmi štátnej správy, PZ, súdmi, exekučnými úradmi, poisťovňami a pod.
•    spolupráca s VÚC, so školami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnych služieb, s občianskymi
      združeniami  a organizáciami
•    spolupráca s ostatnými oddeleniami MsÚ, mestskými organizáciami a ďalšími organizáciami resp.
      inštitúciami
•    súčinnosť a spoluprácu pri príprave (spracovaní) a realizácii projektov pre sociálnu oblasť v rámci sociálnej
      práce, sociálnej pomoci a sociálnych služieb

Dotačná a grantová politika
•    informácie k podaniu žiadosti o dotáciu pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie 
•    podanie žiadosti o dotáciu pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie  
•    proces posudzovania a evidencia žiadostí o dotácie pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové
      organizácie v súčinnosti s príslušnou komisiou podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o dotačnej 
      a grantovej politike mesta 
•    zúčtovanie dotácií pre organizácie, občianske združenia a iné neziskové organizácie na základe zmluvy
      o poskytnutí dotácie
Created by OXIDE, s.r.o.