Malacky.sk: Občan

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 28.09.2021. Čas načítania stránky: 22:37:34. Meniny má Václav.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 3 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2577 užívateľov
Naposledy pridané <
Kalendár podujatí <
predchádzajúci mesiacSeptember 2021nasledujúci mesiac
POUTSTŠTPISONE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

Centrum voľného času - logo
Mestské centrum kultúry - logo
ZUŠ Malacky - logo

Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Tlačiť

Útvar výstavby a životného prostredia

Životné prostredieVedúca útvaru: JUDr. Adriana Novotná

adriana.novotna@malacky.sk, tel. 034/7966 170


Oblasti útvaru:

Toto oddelenie zodpovedá a zabezpečuje najmä:

•    zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby – územné, stavebné, kolaudačné konanie v meste a v obciach v rámci spoločného stavebného úradu, vrátane terénnych prác, zmien užívania stavby a odstránenia stavby,
•    vykonáva štátny stavebný dohľad a konania o podaniach, námietkach, odstráneniach stavieb, uložení sankcií a prejednáva priestupky a správne delikty na úseku výstavby,
•    vedie evidenciu vydaných povolení podľa stavebného zákona na všetky stavby,
•    vydáva povolenia na reklamné a informačné zariadenia a prijímanie ohlásení k uskutočňovaniu jednoduchých, drobných stavieb a stavebných úprav,
•    zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií, cestnej dopravy a spevnených plôch a parkovísk, vrátane rozhodnutí o uzávierkach a obchádzkach dopravy a parkovacej politiky mesta,
•    vypracováva pasporty a dlhodobé a strednodobé plány rekonštrukcií, opráv a údržby mestských komunikácií a parkovísk a ich odvodnení, verejnej zelene a dopravného značenia,
•    zabezpečuje evidenciu a vydávanie rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla na stavby,
•    vedie evidenciu domov, stavieb a prevádzok podnikateľov,
•    zabezpečuje evidenciu a vydávanie rozhodnutí na zabratie a užívanie verejných priestranstiev a povolenia verejných zhromaždení,
•    plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, vydávanie stanovísk k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, k umiestneniu prevádzky a zabezpečuje kontrolu správy trhovísk a prevádzkového času,
•    dohliada na utváranie a ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta a ochranu životného prostredia,
•    zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo veciach vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia, chovu zvierat na území mesta, deratizácie a dezinfekcie a ochrany pred povodňami, vo veciach ochrany prírody a krajiny, správy zelene a detských ihrísk,
•    vykonáva štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona upravujúceho oblasť vôd, ovzdušia a ochrany prírody a krajiny a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie ako aj nad dodržiavaním rozhodnutí vydaných mestom v danom úseku,
•    zabezpečuje úlohy a povinnosti mesta ako držiteľa odpadu a čistoty mesta, vrátane preneseného výkonu štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
•    vedie evidenciu nakladania s odpadmi, separovaného zberu a užívateľov vývozu komunálneho odpadu,
•    koordinuje správu verejnej zelene, lesoparkov, Zámockého parku a iných parkov mesta,
•    vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu a zabezpečuje projekt náhradnej výsadby,
•    vyjadruje sa k vyňatiu pôdy a k zmenám kultúr pozemkov,
•    koordinuje správu pohrebísk, vydávanie rybárskych lístkov a povoleniek na vstup do chránených osobitných území.

Na stiahnutie:

Sadzobník správnych poplatkov (83,5 kB)
Created by OXIDE, s.r.o.