Malacky.sk: Občan

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 20.10.2020. Čas načítania stránky: 01:32:06. Meniny má Vendelín.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 276 položiek

V inzercii sa nachádza 5 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2568 užívateľov
Naposledy pridané <
Kalendár podujatí <
Október 2020
POUTSTŠTPISONE
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

CVČ - logoMCK - logoZUŠ Malacky - logo
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Ako vybaviť - služby občanom


Oddelenie ekonomiky - financie

Daň za psa

Na základe VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je účinné od 1. 1. 2016 a v znení VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj v znení VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN mesta Malacky č. 6/2017 je mesto Malacky oprávnené vyberať daň za psa. 


Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba - občan, podnikateľský subjekt alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa.

Prihlásenie a odhlásenie psov, registračné známky, adopcie psov z karantény a platby dane za psa vybavíte v klientskom centre.
Agendu dane za psa zabezpečuje oddelenie ekonomiky MsÚ (3. poschodie, č. 312):

Kontakt
Eva Kašubová034/79 66 125eva.kasubova@malacky.sk

Priznanie k dani za psa

V zmysle novely zákona č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, sú občan, podnikateľský subjekt a ostatné právnické osoby povinné s účinnosťou od 1. 12. 2012 pri nadobudnutí psa (kedy vzniká daňová povinnosť k dani za psa) podať u správcu dane Priznanie k dani za psa. Ak počas príslušného zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane vrátane zmeny adresy daňovníka, zmeny adresy držania, resp. chovania psa a tiež údajov potrebných k evidencii psa, je potrebné podať Priznanie k dani za psa - čiastkové priznanie. V prípade zániku daňovej povinnosti k dani za psa (úhyn, predaj, darovanie psa) je potrebné, aby daňovník podal u správcu dane Priznanie k dani za psa - čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.


Na stiahnutie 

Ročná sadzba dane pre rok 2020

Pes chovaný a držaný v rodinnom dome:                  10,40 €/rok  
Pes chovaný a držaný v bytovom dome:                    41,60 € /rok
Pes chovaný a držaný za účelom stáženia objektov:   34,30 €/rok
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Úľavy na dani za psa
Správca dane poskytne daňovú úľavu  pre rok 2020 v rozsahu 50 % zo sadzby dane daňovníkovi:

  • ktorý ku dňu 31. 12. 2019 dosiahol vek 62 rokov (uvedená úľava platí pre občanov)
  • ktorý je členom Kynologického klubu v Malackách.

Splatnosť dane
Sadzba miestnej dane za psa sa určuje rozhodnutím do 15. mája  príslušného zdaňovacieho obdobia.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Splátka dane je jedna a je splatná v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník označí platbu variabilným symbolom určeným správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

Daň za psa sa platí

  • v hotovosti v pokladnici správcu dane (klientske centrum)
  • prevodom z účtu v peňažnom ústave
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003. 

Evidencia psov
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky č. 1/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 12/2016, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky, podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Malacky evidencii psov. Ak je táto podmienka splnená, držiteľ psa je povinný nahlásiť psa do evidencie najneskoršie do 30 dní. Evidenciu vedie mesto. Správca dane vydá vlastníkovi (držiteľovi) psa evidenčnú známku. Držiteľ psa preukazuje totožnosť psa známkou. Známka je neprenosná na iného psa.
Created by OXIDE, s.r.o.