Malacky.sk: Občan

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 25.01.2021. Čas načítania stránky: 18:33:57. Meniny má Gejza.   
Navigácia <
Vyhľadávanie <
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 5 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2573 užívateľov
Naposledy pridané <

Komentár pri aktualite:
aha... Martina Rázusa. No pekne.
Pridal: Lukas P.
Kalendár podujatí <
Január 2021
POUTSTŠTPISONE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

CVČ - logoMCK - logoZUŠ Malacky - logo
Elektronické dotazníky <
RSS spravodajstvo <
Oznamy pre občanov <

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Daň za ubytovanie

Oddelenie ekonomiky - financie

Daň za ubytovanie

Na základe VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č.6/2017 o miestnych daniach  a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj v znení VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN mesta Malacky č. 6/2017  je mesto Malacky oprávnené vyberať daň za ubytovanie.


Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely), ktoré sa nachádza na území mesta Malacky.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.


Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní.

Sadzba dane pre rok 2021 je 0,52 € na osobu a prenocovanie.


Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia, predloženie výkazu o vybranej dani za ubytovanie a platby dane za ubytovanie zabezpečuje oddelenie ekonomiky MsÚ - 3. poschodie, č. dverí 312.

Kontakt
Eva Kašubová034/79 66 125eva.kasubova@malacky.sk


Povinnosti platiteľa dane
-    písomne oznámiť správcovi dane vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia
-   viesť knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú evidenciu, ktorá musí obsahovať tieto údaje: meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a mesto trvalého pobytu ubytovaného, deň príchodu a deň odchodu ubytovaného. Prevádzkovateľ vystaví daňovníkovi účtovný doklad o zaplatení dane za ubytovanie.
-    zapisovať uvedené údaje v deň ubytovania sa hosťa, okrem údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu hosťa je platiteľ povinný vyznačiť v predpísanej evidencii ihneď po odchode hosťa,
-    predložiť do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka výkaz o vybranej dani na predpísanom tlačive,
-   zaplatiť daň za ubytovanie do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka na účet správcu dane vedeného v Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, alebo  v hotovosti  do pokladne mestského úradu na základe výkazu o vybranej dani. Platiteľ označí platbu variabilným symbolom, ktorým je identifikačné čislo prevádzkovateľa zariadenia.

Na stiahnutie:
Created by OXIDE, s.r.o.