Malacky.sk: Oznamy pre občanov

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 25.01.2021. Čas načítania stránky: 18:39:35. Meniny má Gejza.   
Vyhľadávanie <

Mestské médiá <
Oznamy pre občanov <
Kalendár podujatí <
Január 2021
POUTSTŠTPISONE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
> Kultúra a šport
> Okolie

> Archív podujatí

CVČ - logoMCK - logoZUŠ Malacky - logo
On-line služby <
Elektronická podateľňa

Katalóg firiem obsahuje 275 položiek

V inzercii sa nachádza 5 inzerátov

Prezrite si užívateľské galérie!

Registrovaných 2573 užívateľov
Naposledy pridané <

Komentár pri aktualite:
aha... Martina Rázusa. No pekne.
Pridal: Lukas P.
RSS spravodajstvo <> Neprehliadnite
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - banner
Nový koronavírus

Mestská polícia
Arboretum Malacky
Mestská hromadná doprava Malacky
Elektronické služby samosprávy

Otvorená samospráva - logo
Prevody a prenájmy majetku
Nájomné byty vo vlastníctve mesta
> Kontakt - QR kód

> Turisticko-informačná kancelária
Turisticko-informačná kancelária

> Úradná tabuľa

> Fotogaléria

> Odkazy
Inkubátor Malacky
Bratislava region tourism
MAS Dolné Záhorie


Oznamy pre občanov

Ponukové konanie - nebytový priestor v ŠH Malina (11.01.2021)

PONUKOVÉ KONANIE
na dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina

AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina“.

I. Predmet nájmu: 

Prenájom nebytového priestoru bývalého bufetu na 1.poschodí ŠH Malina pozostávajúci z dvoch miestností o celkovej výmere 48,00 m2. 

II. Podmienky nájmu:

Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.

Účel nájmu: poskytovanie služieb v oblasti športu a rekreácie. 


III. Písomná ponuka musí obsahovať:

a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
● právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
● fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
● fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
e) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.IV. Kritériá hodnotenia ponuky:

- cena za nájom,
- plánovaný účel využitia,
Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v ŠH Malina poskytne: 
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom:
„PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V ŠH MALINA - NEOTVÁRAŤ!“
na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 23.1.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou. 


Ing. Dušan Rusňák
riaditeľ AD HOC Malacky

Ponukové konanie - nebytový priestor v stolnotenisovej hale (11.01.2021)

PONUKOVÉ KONANIE na dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale


AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale“.

I. Predmet nájmu: 

Prenájom nebytového priestoru pri vstupe do stolnotenisovej haly pozostávajúci z jednej miestnosti o celkovej výmere 8,50 m2. 

II. Podmienky nájmu:

Doba nájmu: 1 rok, s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac.

Účel nájmu: kancelária / administratíva


III. Písomná ponuka musí obsahovať:

a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
● právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), ponuka právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
● fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
● fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1 m2 za rok,
e) čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.IV. Kritériá hodnotenia ponuky:

- cena za nájom,
- plánovaný účel využitia,
Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:

Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v stolnotenisovej hale poskytne: 
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky
Tel. kontakt:0907 793 399
E-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale doručia svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom:
„PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V STOLNOTENISOVEJ HALE - NEOTVÁRAŤ!“
na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najneskôr do 23.1.2021.

AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou. 


Ing. Dušan Rusňák
riaditeľ AD HOC Malacky

Plán využitia výcvikových a ubytovacích zariadení Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac február 2021 (11.01.2021)

Plán využitia výcvikových a ubytovacích zariadení Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac január 2021 (15.12.2020)

Odstávka elektriny – 9. december (02.12.2020)

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú v stredu 9. decembra v čase od 7.45  h do 15.15 h  bez dodávky elektriny tieto ulice: 

Rudolfa Dilonga č.  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19C, 19E, 19K, 20, 21/-, 21A, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48/VP, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 1352/2,
1361/4,1361/5, 1361/6, 1366/7, 1366/10, 1366/13, 1366/15, 1366/20, 1385/-
Krátka ulica č. 20
Janka Kráľa č. 30/BL , 33/BL, 139, 155
Legionárska č. 30,32
Riadok č. 9,16, 34, 1565/11, 1565/157, 4331, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4359, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4385, 4386, 4388, 4390, 4391, 4392, 4393, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4630, 4631 NAD VÝHONOM č. 1/D2 , 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 1367/2, 1367/5
Boženy Němcovej č. 30,32, 34, 34/OP, 36, 36 BL, 42, 50, 58, 237/1565, 1561/1, 1561/2, 1561/3, 1561/8, 1565/22, 1565/160, 1565/161, 1565/162, 1565/163, 1565/235,1565/261, 1565/262/1, 5358/6, 5358/12B, 5358/14, 5358/17, 5358/26, 5358/27, 5358/29, 5358/33, 5358/34, 5358/35, 5358/62, 5358/66, 5358/Dom 2, 5360/20
Oslobodenia č. 1, 1/VL, 1/ZA, 2/A, 2/D2, 3, 3/VE, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13/A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/ZA, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/D2, 41, 41/BL, 41/VP, 42, 44, 46, 48, 54, 1337/1
Západoslovenská distribučná, a. s.

Plán využitia výcvikových a ubytovacích zariadení Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac december 2020 - Doplnok č. 1 (23.11.2020)

Plán činnosti a využitia výcvikových a ubytovacích zariadení VVP Kuchyňa na mesiac november 2020 (11.11.2020)

Odstávka elektriny – 27. október (20.10.2020)

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú v utorok 27. októbra v čase od 7.45  h do 15.15 h  bez dodávky elektriny tieto ulice: 

DUBOVSKÉHO č. 93, 95, 95/OP, 97, 99

Západoslovenská distribučná, a. s.

Jesenná deratizácia (12.10.2020)

MsÚ Malacky určuje termín na vykonanie jesennej  preventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky

od  1. 10.  do  30. 11.

 

Subjekty uvedené nižšie sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, príp. v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to  prostredníctvom firiem. Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na MsÚ Malacky, ÚVaŽP. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.

 

Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú fyzické osoby správcovia:  zariadení spoločného stravovania, zdravotníckych  zariadení, obchodných  a podnikateľských prevádzok, školských a predškolských zariadení, prevádzkových a administratívnych budov, obytných domov, rodinných domov - v prípade chovu hosp. zvierat, kanalizačnej siete, výrobných a prevádzkových objektov, vojenských objektov.

 

                                                                                                               

                                                                                                                    ÚVaŽP

 

Odstávka elektriny – 15. október (09.10.2020)

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú vo štvrtok 15. októbra v čase od 7.45  h do 13.15 h  bez dodávky elektriny tieto ulice: 

DUKLIANSKYCH HRDINOV č. 51, 53, 53/A, 53/VL, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 651/PC, 2157/1

HURBANOVA č. 52/VE

LESNÁ č. 1, 2, 2/VP, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

TICHÁ č. 10, 14, 16, 18, 25, 2116, 2135/1, 2136/3, 2136/5, 2141/2, 2141/3, 2141/4, 2141/5, 2141/6, 2141/7, 2141/8, 2141/9, 2154, 2164/5, 2164/6, 2165, 2168/1, 2168/5, 2168/7, 2168/11

Západoslovenská distribučná, a. s.

Created by OXIDE, s.r.o.