Malacky.sk: Oznamy pre občanov

Dnes je 04.07.2022. Čas načítania stránky: 23:57:54. Meniny má Prokop.   


> Úradná tabuľa


> Neprehliadnite
Komunálne a krajské voľby 2022

Dobrovoľná zbierka na pomoc odídencom z Ukrajiny

Inkubík Malacky
Antigénové testovanie na COVID-19 a očkovanie v Malackách - banner
WiFi4EU - Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ - banner
Mestské detské jasle - banner
register poskytnutých finančných prostriedkov
Mestská polícia - banner
Arboretum Malacky
Mestská hromadná doprava Malacky
Elektronické služby samosprávy
Otvorená samospráva - lektronická verejná správa
Prevody a prenájmy majetku
Nájomné byty vo vlastníctve mesta
> Kontakt - QR kód

> Turisticko-informačná kancelária
Turisticko-informačná kancelária

> Fotogaléria
fotografia

> Odkazy
Bratislava region tourism
MAS Dolné Záhorie


Oznamy pre občanov

Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac JÚL 2022 (04.07.2022)

Odstávky elektriny (22.06.2022)

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú v pondelok 27. júna a v utorok 28. júna tieto ulice bez dodávky elektrickej energie:
 
V pondelok 27. júna v čase od 08:30 h do 15:30 h VEĽKOMORAVSKÁ č. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31/BL, 31/ZA, 33, 35, 37, 39, 39/BL, 4188/235, 4188/238, 4224/3
 
V utorok 28. júna v čase od 08:15 do 15:30 h ZÁHORÁCKA č. 49, 51, 53, 53/VE, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 4503/35.
 
V utorok 28. júna v čase od 08:30 h do 15:00 h BERNOLÁKOVA č. 24, 26, 28, 30.
 
-red-/zsdis.sk

Ponuka na odpredaj motorového vozidla (09.06.2022)

Predávajúci:  Mestský úrad Malacky
Sídlo:   Bernolákova 5188/1A
IČO: 00304913
DIČ: 20210449393
V zastúpení:  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

Ponúka na odpredaj osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 206 SW s nasledovnou špecifikáciou:

Dátum prvej evidencie: 01.06.2004
Zdvihový objem valcov motora: 1360cm³
Najväčší výkon motora / otáčky:  55 kW 5500min.
Prevodovka: MT/5
Predpísané palivo: BA 95
Farba: Strieborná metalíza svetlá
Evidenčné číslo vozidla: MA 397BB
VIN: VF32EKFWF44079806
Počet miest na sedenie: 5
Počet najazdených km: 156 442km
Vozidlo má namontované bezpečnostné mechanické zabezpečenie: CONSTRUCT
Pneumatiky: Zimné, letné
Vozidlo je nepojazdné

Bližšie informácie o stave vozidla budú záujemcom poskytnuté v rámci obhliadky vozidla.

Obhliadka vozidla bude záujemcom umožnená kedykoľvek po telefonickej dohode kontakt: 034/7966167 Mgr. Gabriela Papánová.
Kúpna cena bude stanovená po vyhodnotení ponúk záujemcov, ako najvyššia ponúkaná cena min. 500,00 Eur.

V prípade viacerých ponúk s rovnakou cenou, bude akceptovaná ponuka doručená skôr. Záujemca musí uhradiť kúpnu cenu do 15 dní od podpísania kúpno-predajnej zmluvy.

Ponuky zasielajte písomne na adresu:
Mestský Úrad Malacky, Ul. Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Na obálku napíšte viditeľnú poznámku „Ponuka na Peugeot 206 SW“ – neotvárať“ !

V písomnej ponuke je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mail, a ponúkanú cenu. Ponuku doručte najneskôr do 28.06.2022

Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac MÁJ 2022 (02.05.2022)

Ponukové konanie na prenájom sezónneho kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku (20.04.2022)

Ponukové konanie
na prenájom sezónneho kontajnerového bufetu na letnom kúpalisku


AD HOC Malacky v zastúpení riaditeľom organizácie Ing. Dušanom Rusňákom v súlade s ustanovením §8 ods. 1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky vyhlasuje ponukové konanie na „Prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku“.

Kompletné info:

Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac APRÍL 2022 (04.04.2022)

Jarná deratizácia (30.03.2022)

MsÚ Malacky určuje termín na vykonanie jarnej  preventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky

od  01. 04.  do  31. 05.

Subjekty uvedené nižšie sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, príp. v objektoch, kde na území mesta Malacky vykonávajú funkciu správcu, a to  prostredníctvom  oprávnených firiem. Po vykonaní deratizácie treba zaslať pracovný list, resp. iný vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na MsÚ Malacky, ÚVaŽP. Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle platných právnych predpisov.

 

 

Povinné subjekty na vykonanie preventívnej deratizácie sú najmä vlastníci, príp. správcovia:  zariadení spoločného stravovania, zdravotníckych  zariadení, obchodných  a podnikateľských prevádzok, školských a predškolských zariadení, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov,  administratívnych budov,  rodinných domov - v prípade chovu hosp. zvierat, kanalizačnej siete, výrobných a prevádzkových objektov, skladov i skládok odpadov, vojenských objektov.

 

                                                                                                                        ÚVaŽP

 

Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac MAREC 2022 (28.02.2022)

Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac FEBRUÁR 2022 (21.02.2022)

Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac OKTÓBER 2021 (04.10.2021)

Created by OXIDE, s.r.o.