Malacky.sk: Podnikateľ

Používaním stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Dnes je 29.03.2020. Čas načítania stránky: 19:33:55. Meniny má Miroslav.   

Upozornenie na chybu Poslať ďalej Tlačiť

Verejné obstarávanie

 Profil verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
Mesto Malacky
IČO:
00304913
Sídlo: Mestský úrad Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky
  
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003

Verejné obstarávanie

Mesto Malacky je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejné obstarávanie podľa schváleného „Plánu verejného obstarávania“ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečuje Mesto Malacky cez Oddelenie právne, v spolupráci s  jednotlivými oddeleniami Mesta Malacky, v súlade so „Smernicou“ upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované (v závislosti od finančných limitov):

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

 

Smernica o zadávaní civilných zákaziek
Plán verejného obstarávania
• Ročná správa o verejnom obstarávaní
• Súhrnné správy o zákazkách
Etický kódex osoby zúčastnenej na procese verejného obstarávania (32,1 kB)

Archív


Výzva na predloženie ponuky "Redigitalizácia kina Záhoran Malacky – premietacia digitálna technológia D-cinema podľa štandardov DCI" (.pdf - 840 kB) Výzva na predloženie ponuky "MŠ Záhorácka v Malackách - stavebné úpravy" (zverejnenie dňa 15.1.2020) (.pdf - 2,4 MB)

 Prílohy Výzvy na predloženie ponuky (.zip - 9,5 MB) 


 Výzva na predkladanie ponuky - Výstavba verejného osvetlenia na ulici Továrenská a Pezinská  


 Výzva na predkladanie ponuky - Obnova objektu CVČ Malacky - zateplenie v Malackách 


 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Obnova atletickej dráhy ZŠ Záhorácka

Odpoveď č.2 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s nízkou hodnotou - Obnova atletickej dráhy ZŠ Záhorácka

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s nízkou hodnotou - Obnova atletickej dráhy ZŠ Záhorácka

 Výzva na predkladanie ponúk s prílohami na zákazku s nízkou hodnotou - Obnova atletickej dráhy ZŠ Záhorácka  


 Výzva na predloženie ponúk - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA – CESTA MLÁDEŽE 

 Projektová dokumentácia (22 MB) 


 

 Výzva na predloženie ponúk - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE - ZRUŠENÁ VÝZVA Výzva - výmena povrchu multifunkčného ihriska v areáli CVČ Malacky


 Výzva - Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky

 Informácia k zverejňovaniu na profile


 Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou  - Výmena povrchu multifunkčného ihriska v areáli CVČ Malacky


 Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia detského ihriska

 Vysvetlenie podkladov - Výzvy na predloženie ponuky, zo dňa 8. 11. 2018 zákazky s nízkou hodnotou  - Rekonštrukcia detského ihriska 

 Vysvetlenie podkladov č. 2 - Výzvy na predloženie ponuky, zo dňa 8. 11. 2018 zákazky s nízkou hodnotou  - Rekonštrukcia detského ihriska  


 Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou "Nákup športovej výbavy"


Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou "Rekonštrukcia futbalovej tribúny na futbalovom areáli v Malackách"


Výzva - Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy Základnej školy na Záhoráckej ul. č. 95 v Malackách

Výzva na predloženie ponuky - Prvomájové Malacky


Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách - oznámenie

Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách - súťaž

 


Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou  - Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Malacky

Zmena lehoty na predkladanie ponúk


 

Výzva - Obnova materskej školy v Malackách

Redakčná oprava


Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Malacky


Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr. Dérera v Malackách

 Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr.J. Dérera v Malackách - výzva na predkladanie ponúk

 Výkaz výmer

 Projektová dokumentácia


 Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách - Výzva na predkladanie ponúk  

Súťazné podklady - kompletné materiály


Oznámenie o súťaži návrhov  Oznámenie o súťaži návrhov - vestník Kompletné materiály


Výzva na predloženie CP - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v rozsahu dokumentácie na realizáciustavby (DRS) – „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského Malacky

 Výmena pôvodných podláh za laminátové“ v Základnej škole na Záhoráckej ulici č. 95 v Malackách


 Rekonštrukcia ústredného kúrenia, kotolne – výmena kotlov v ZŠ Dr. J. Dérera, Štefánikova 7, 901 01 Malacky


 Rekonštrukcia verejného osvetlenia na cintoríne na Ceste mládeže, rozvádzače verejného osvetlenia na cintoríne na Ceste mládeže, verejné osvetlenie na Pribinovej ulici a Záhoráckej ulici“


MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení

  MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení - výsledok VO


Výzva - osobné motorové vozidlo


Výzva - špeciálne osobné motorové vozidlo
 

NEPREHLIADNITE:
Created by OXIDE, s.r.o.