Článok z Malacky.sk Prenájom kontajneru – sezónneho bufetu na letnom kúpalisku (25.05.2020)

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, ponúka na prenájom na letnú sezónu 2020 kontajner – bufet na letnom kúpalisku v Malackách na účel prevádzky rýchleho občerstvenia. 
 
V žiadosti je nutné uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t.j. za letnú sezónu 2020 (od 20.6.2020 do 1.9.2020). 
Minimálna akceptovaná cena je 1000,- €. Nad rámec nájomného hradí nájomca spotrebu elektrickej energie a vody. 
 
Žiadosť o prenájom zašlite alebo odovzdajte v zalepenej obálke s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ na uvedenú adresu do 8.6.2020 o 12:00 hod.

Bližšie informácie:
AD HOC Malacky
Sasinkova 2
901 01 Malacky
Tel.: 0907 793 399
e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk
 
AD HOC Malacky


Pridal: Lucia Wernerová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=10106