Článok z Malacky.sk Materská škola: k žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné aj potvrdenie od lekára (26.05.2021)

Riaditeľstvo materskej školy upozorňuje, že k žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné priložiť potvrdenie od lekára. Ak potvrdenie rodičia nedodajú, žiadosť sa považuje za neúplnú a neplatnú. 
Zároveň pripomíname, že pre 5-ročné deti je škôlka povinná. Rodičia detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia 5 rokov, sú povinní podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. Žiadosť podávajú v mieste svojho trvalého bydliska do 31. mája formou elektronickej prihlášky na  www.msmalacky.edupage.org. V nevyhnutnom prípade si môžete prihlášku vyzdvihnúť aj osobne na riaditeľstve Materskej školy Malacky (Štúrova 139). 
Bližšie informácie: www.msmalacky.edupage.org.

MŠ Malacky 


Pridal: webmaster
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=10814