Článok z Malacky.sk Pokračuje bezplatná právna pomoc pre seniorov (28.05.2021)

Právna poradňa pre malackých seniorov, ktorá mala pre hygienické opatrenia prestávku, znovu pokračuje. Prvým termínom bude  štvrtok 3. jún v čase od 10.00 h do 12.00 h 
Pomoc je určená pre seniorov s trvalým bydliskom v Malackách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Františkom Kurnotom sa netreba objednávať vopred, stačí prísť na Mestský úrad v Malackách (2. poschodie, číslo dverí 225). Prineste si so sebou občiansky preukaz (pre overenie bydliska). Poradenstvo je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrátiť v týchto oblastiach: exekúcie, rodinné vzťahy, dedičské konanie,  zmluvné vzťahy, majetkové záležitosti, spotrebiteľské problémy, právna ochrana. Poradenstvo neposkytujeme v trestných veciach a  nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.

Termíny – bezplatná právna poradňa pre seniorov
  3. jún 
17. jún 
  1. júl 
15. júl 
12. august 
26. august 
  2. september 
16. september 
  7. október 
21. október 
  4. november 
18. november 
  2. december 
16. december 

-red- 


Pridal: Ľubica Pilzová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=10817