Článok z Malacky.sk Zastupiteľstvo schválilo záverečný účet mesta za rok 2020 (28.05.2021)

Po dlhšom čase, keď mestské zastupiteľstvo rokovalo online, sa poslanci stretli aj osobne. Vo štvrtok 27. mája mali na programe prevažne ekonomické materiály. 
Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2020 (informovali sme o ňom v tomto článku) a správy o minuloročnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta  (Materská škola, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, Mestské centrum sociálnych služieb, Mestské centrum kultúry, AD HOC).  Zastupiteľstvo odsúhlasilo mimoriadnu dotáciu pre spoločnosť Nemocničná, a. s., vo výške 122 000 €. Túto sumu poskytne Bratislavský samosprávny kraj mestu, ktoré ju v plnej výške predisponuje prevádzkovateľovi nemocnice v Malackách.  Poslanci vzali na vedomie informáciu o urbanistickej štúdii zóny Majer. 
Videozáznam z rokovania je dostupný na tomto odkaze.

-lp-/-otano-

Pridal: Ľubica Pilzová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=10818