Článok z Malacky.sk Blíži sa termín splatnosti druhej splátky miestnych daní a poplatkov (10.09.2021)

Mesto Malacky upozorňuje občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, že 30. septembra uplynie termín splatnosti druhej splátky miestnych daní a poplatkov (daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady). Uvedený dátum platí pre všetkých, ktorí sa rozhodli zaplatiť miestne dane v splátkach. 
Druhú splátku je možné uhradiť v hotovosti do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta. Pri platbe treba uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený na rozhodnutí. Ďakujeme. 

Číslo účtu - daň z nehnuteľnosti, daň za psa
IBAN: SK36 5600 0000 0032 0010 5003 

Číslo účtu - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
IBAN: SK27 5600 0000 0032 1281 1001 

MsÚ


Pridal: Ján Hargaš
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=10975