Článok z Malacky.sk Komunálne a krajské voľby: Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností (19.07.2022)

     Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 v meste Malacky: V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primátor mesta utvoril volebné okrsky a určil volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 v meste Malacky.
 

Volebný okrsok č. 1 -  Malacky, Štúrova 5242/142A, Základná škola Štúrova, školský klub č. 1 - 
prízemie
Volebný okrsok č. 2 - Malacky, Štúrova 5242/142A, Základná škola Štúrova, školský klub č. 2 - 
prízemie
Volebný okrsok č. 3 - Malacky, Ul. gen. M. R. Štefánika 1175/7, Základná škola Dr. J. Dérera, 
č. dv. 41 - prízemie
Volebný okrsok č. 4 -  Malacky, Záhorácka 1918, Základná umelecká škola, č. dv. 1 - prízemie 
Volebný okrsok č. 5 -  Malacky, Záhorácka 1919/19, Mestské centrum kultúry, knižnica
Volebný okrsok č. 6 - Malacky, Bernolákova 2954, Spoločenský dom - obradná sieň - prízemie
Volebný okrsok č. 7 - Malacky, Ul. gen. M. R. Štefánika 1175/7, Základná škola Dr. J. Dérera, 
č. dv. 60 - prízemie
Volebný okrsok č. 8 - Malacky, Záhorácka 1941/95, Základná škola Záhorácka, III. B trieda - 
prízemie
Volebný okrsok č. 9 - Malacky, Jána Kollára 896/2, Materská škola, trieda č. 3 - prízemie
Volebný okrsok č. 10 - Malacky, Martina Rázusa 2383/30, Centrum voľného času, 1. pavilón
Volebný okrsok č. 11 - Malacky, Jesenského 1061/50, H S F, s. r. o., vestibul 
Volebný okrsok č. 12 - Malacky, Zámocká 932/14, Pálffyovský kaštieľ, prízemie vľavo 
 

Pridal: Natália Jánošová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=11563