Článok z Malacky.sk Inflačná pomoc. Kto môže o ňu požiadať? (22.07.2022)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky informuje o inflačnej pomoci.
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.
 
O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:
osobní asistenti v termíne do 31. 8. 2022,
opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31. 8. 2022,
fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30. 9. 2022,
seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31. 8. 2022.
Ako o ňu požiadať?
Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce. 
Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu.
 
UPSVaR

Pridal: Natália Jánošová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=11571