Článok z Malacky.sk KOMUNÁLNE A KRAJSKÉ VOĽBY: Ste zapísaní v zozname voličov? (22.09.2022)

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o nich úplné a pravdivé. Do zoznamu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Malackách (Bernolákova 5188/1A, budova Inkubátora) v úradných hodinách. Kontaktujte pracovníčku evidencie obyvateľstva Janu Černovskú. 

* JANA ČERNOVSKÁ - Klientske centrum, evidencia obyvateľstva, prízemie MsÚ 
Pevná linka: 034 / 79 66 141 
Mail: jana.cernovska@malacky.sk 

Pridal: Ján Hargaš
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=11663