Článok z Malacky.sk Kontakty (09.07.2021)

Mestský úrad Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

IČO: 00304913
DIČ: 2021049393
Číslo schránky ÚPVS: E0005587903
URI: ico://sk/00304913

číslo účtu: SK36 5600 0000 0032 0010 5003 

Tel.: 034/7966 100 - recepcia

e-mail: msu@malacky.sk

Úradné hodiny klientskeho centra:

Pondelok  8.00 - 15.30 h
Utorok  8.00 - 15.30 h
Streda  8.00 - 17.00 h
Štvrtok  8.00 - 15.30 h
Piatok  8.00 - 13.00 h
 
Kontakty na vedenie mesta:
Primátor mesta primator@malacky.sk
juraj.riha@malacky.sk
034/7966 110
Zástupca primátorazastupca@malacky.sk034/7966 110
Prednostka úraduprednostka@malacky.sk
lubica.cikosova@malacky.sk
034/7966 155, 034/7966 111
   
Sekretariát primátora marta.hanzlikova@malacky.sk034/7966 110; 0944 306 032
Sekretariát prednostkyzuzana.ivanova@malacky.sk034/7966 111
   
Kontakty na vedúcich jednotlivých oddelení MsÚ:
Útvar výstavby a životného prostrediaadriana.novotna@malacky.sk034/7966 170
Útvar strategického rozvojazastupca@malacky.sk034/7966 110
Útvar komunikácie a vonkajších vzťahovlubica.pilzova@malacky.sk034/7966 123, 0903 238 348
Útvar hlavného kontrolórakontrolor@malacky.sk034/7966 175
Oddelenie ekonomiky

katarina.orgonova@malacky.sk

034/7966 160
Oddelenie právnelenka.parakova@malacky.sk034/7966 132
Klientske centrumalena.kmecova@malacky.sk034/7966 120
   
E-mailové adresy podľa zamerania:
Dane a poplatky: dane.poplatky@malacky.sk034/7966 144
Evidencia obyvateľov: evidencia.obyvatelov@malacky.sk034/7966 141, 120, 122
Matrika: matrika@malacky.sk034/7966 121, 122
Podateľňa: podatelna@malacky.sk034/7966 138, 142
Podnikanie a služby:  podnikanieasluzby@malacky.sk034/7966 143, 146
Pokladňa:  pokladna@malacky.sk034/7966 144
Recepcia: recepcia@malacky.sk034/7966 100
Sociálna pomoc: socialna.pomoc@malacky.sk034/7966 145, 120, 118
Životné prostredie: zivotne.prostredie@malacky.sk034/7966 182, 184, 181
Mestské médiá: media@malacky.sk034/7966 123, 173, 193, 174

Na stiahnutie:


Pridal: webmaster
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=251