Článok z Malacky.sk Mestská polícia (13.05.2021)

 

Mestská políciaMESTSKÁ POLÍCIA

Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky 

Tel.: 159 - linka tiesňového volania (bezplatne)

Tel.: 034 / 772 38 33 - stála služba (0,075 eur/min.)

Služba občanom je zabezpečená nepretržite, 24 hodín denne.
(Z hovorov na týchto telefónnych linkách je vyhotovovaný audiozáznam a oznamy sú archivované.)

               

Mestská polícia plní úlohy najmä na úsekoch:

Kompetencie mestskej polície


Mgr. Ivan Jurgovič - náčelník MsPNáčelník MsP: Mgr. Ivan Jurkovič
e-mail: ivan.jurkovic@malacky.sk

Legislatívne postavenie mestskej polície vychádza zo zákona SNR č. 564/1991Zb o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorý charakterizuje mestskú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

 

NEPREHLIADNITE:Pridal: Mgr. Vladislav Kunák
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=270