Článok z Malacky.sk Dotácie a granty (06.02.2020)

Dotácie a grantySpôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky upravuje
VZN č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta

 

 

 

 

ŠPORT | rok 2020

VÝZVA pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020

 

ROK 2020

Na stiahnutie:

VÝZVA na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020

Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie pôsobiace v kultúre - rok 2020

 Prehľad žiadostí o dotáciu podľa § 6 ods. 3 VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta – sociálna oblasť – rok 2020 


ROK 2019

 Na stiahnutie:

 Prehľad žiadostí o dotáciu podľa § 6 ods. 3 VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta – sociálna oblasť – rok 2019 

 Prehľad žiadostí o dotáciu podľa § 6 ods. 3 VZN mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta – kultúra – rok 2019  

Prehľad žiadostí a prerozdelenia dotácií z rozpočtu mesta pre iné neziskové organizácie (INO) - rok 2019

Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie pôsobiace v kultúre - rok 2019

 Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie v sociálnej oblasti – na rok 2019

VÝZVA na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

 


ŠPORT | rok 2019

 Prehľad schválených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na podporu reprezentácie mesta v oblasti športu v roku 2019- v zmysle § 8a VZN č. 16/2016 

 Prehľad schválených žiadostí o dotáciu z rezervy primátora - športové kluby - rok 2019 (301 kB)  

 VÝZVA pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

ŠPORT | rok 2018

 VÝZVA pre športové kluby a organizácie pôsobiac v šport na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

 Prehľad schválených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na podporu reprezentácie mesta v oblasti športu v roku (21,6 kB)   

Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií - športové kluby - na činnosť - rok 2018 (23,7 kB)

 Prehľad žiadostí o dotáciu z rezervy primátora - športové kluby - rok 2018 (32,2 kB)

 Vzor splnomocnenia

 


VYÚČTOVANIE

Poskytnuté dotácie  je potrebné v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie vyúčtovať na určenom tlačive:

Na stiahnutie - vyúčtovanie poskytnutej dotácie:


Rok 2018

 VÝZVA na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

 Prehľad žiadostí o dotáciu z rezervy primátora - sociálna oblasť - rok 2018  

 Prehľad žiadostí o dotáciu podľa § 6 ods. 3 VZN mesta Malacky č. 6/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta – kultúra – rok 2018 

 Prehľad žiadostí o dotáciu z rezervy primátora - športové kluby - rok 2018 

Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie v sociálnej oblasti – na rok 2018 

 Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie pôsobiace v kultúre - rok 2018 

 Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre neziskové organizácie (INO) - rok 2018 

 
Rok 2017

Prehľad žiadostí o dotáciu z rezervy primátora - športové kluby - rok 2017 (26,9 kB)

Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie v sociálnej oblasti – na rok 2017 (30 kB)

Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií - športové kluby - na podporu reprezentácie - rok 2017 (23,7 kB)

Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií - športové kluby - na činnosť - rok 2017 (23,7 kB)

 Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre neziskové organizácie (INO) - rok 2017 (23kB) 

 Prehľad žiadostí o dotáciu podľa § 6 ods. 6 VZN mesta Malacky č.16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta pre iné neziskové organizácie (INO) – rok 2017 (23 kB)  

 Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie pôsobiace v kultúre - rok 2017 (26,9 kB) 

Prehľad žiadostí o dotáciu podľa § 6 ods. 3 VZN mesta Malacky č. 6/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta – kultúra – rok 2017 


 

 


Pridal: Mgr. Darina Andelová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=2757