Článok z Malacky.sk Upozornite nás (02.06.2020)

Sú situácie, keď si myslíte, že práve teraz by tu mala byť polícia. Ste svedkami vandalizmu? Spáchal niekto vo vašej prítomnosti priestupok? Chcete upozorniť na zlé parkovanie?

UPOZORNITE NÁS NA PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ!

Tel.: 034 / 772 38 33 - stála služba

Tel.: 159 - linka tiesňového volania (bezplatne)


(Z hovorov na týchto telefónnych linkách je vyhotovovaný audiozáznam a oznamy sú archivované.)

    

FB nie je sledovaný non stop. Ak sa jedná o udalosť,  ktorá vyžaduje bezprostredný zásah informujte nás na bezplatnom telefónnom čísle 159.

Odkaz pre starostu nie je sledovaný non stop. Ak sa jedná o udalosť,  ktorá vyžaduje bezprostredný zásah informujte nás na bezplatnom telefónnom čísle 159. 

 

prevencia@malacky.sk : táto emailová  komunikácia nie je sledovaná non stop. Ak sa jedná o udalosť,  ktorá vyžaduje bezprostredný zásah informujte nás na bezplatnom telefónnom čísle 159.

 

 

Osobne:
Mestská polícia Malacky
Bernolákova 5188/1A


Pridal: Mgr. Vladislav Kunák
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=388