Článok z Malacky.sk MŠ chystá novú elokovanú triedu (11.07.2014)

V základnej škole na Záhoráckej ulici existuje priestor vhodný na vytvorenie a existenciu ďalšej elokovanej triedy materskej školy. Mestské zastupiteľstvo schválilo na poslednom júnovom zasadnutí na tento účel 15 000 €. Peniaze pochádzajú z rezervného fondu a prevádzajú sa do rozpočtu mesta na rok 2014.

„V prípade súhlasu Ministerstva školstva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR a najmä po ukončení stavebných úprav, MŠ Malacky otvorí od septembra ďalšiu elokovanú triedu v priestoroch Základnej školy Záhorácka. Vytvorí sa tak miesto pre ďalších 46 detí. Budú sem zaradené deti, ktoré neboli prijaté do MŠ t.j. deti narodené od 1. 11. 2011,“ hovorí riaditeľka materskej školy Mária Hudecová.

Vo štvrtok 10. júla boli odovzdané priestory firme, ktorá vykoná potrebnú rekonštrukciu. Práce majú byť ukončené do 4. augusta. Každoročne sa podľa slov Márie Hudecovej do škôlky hlási približne 220 detí. Do základných škôl odchádza približne 180 predškolákov. Práve 40 detí sa tak do škôlky zvyčajne nedostane.

„Odmietame väčšinou deti narodené po 1.1. , teda deti, ktoré majú k 1. 9. 2,5 roka,“ hovorí M. Hudecová. Novým priestorom sa rozšíri kapacita elokovaných tried práve o potrebné množstvo miest.

N. Slobodová


Pridal: Ľubica Pilzová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=4921