Článok z Malacky.sk Zvýšené nebezpečenstvo požiarov (21.06.2017)

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Malackách upozorňuje, že v tomto období hrozí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí spôsobuje najmä spaľovanie suchej trávy, lístia, konárov, orezaných stromov a kríkov. Ďalšou príčinou je neopatrnosť pri zakladaní ohňov v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov, hoci vypaľovanie suchej trávy a iných porastov zákon zakazuje.

HaZZ apeluje na všetkých, aby dôsledne dodržiavali zákaz:
-    vypaľovania suchej trávy, porastov, kríkov, stromov a spaľovania odpadov,
-    fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-    zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti,
-    zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, odkiaľ sa môže rozšíriť ďalej.


Na zakladanie ohňov v prírode je potrebné využívať vybudované ohniská. V žiadnom prípade nemožno zakladať oheň  priamo v lese a v ochrannom pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku.
V prípade zistenia porušení ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo HaZZ fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.
Za porozumenie ďakujú príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách.

OR HaZZ
Pridal: Ingrid Sochorová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=7445