Článok z Malacky.sk MHD v Malackách: Modernizujeme zastávky (14.09.2017)

Zavedenie mestskej hromadnej dopravy prinesie do mesta aj pozitívne vizuálne zmeny. Ide predovšetkým o 11 nových prístreškov na autobusových zastávkach ZŠ Záhorácka, ZUŠ Malacky, Slovakia (Záhorácka ulica), Okresný súd (Mierové námestie), Zberné suroviny (pri sídlisku Juh), Štadión (pri Zámockom parku) a Nemocnica. Zastávky tiež dostanú nové lavičky a pribudne, resp. obnoví sa dopravné značenie (priechody pre chodcov a vodorovné označenia zastávok). 

- red-


Pridal: Ingrid Sochorová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=7636