Článok z Malacky.sk Voľné pracovné miesto: športový manažér (15.01.2018)

Zamestnávateľ: AD HOC Malacky
Sídlo: Sasinkova 2, 901 01 Malacky
Funkcia: športový manažér
Miesto výkonu práce: mestské športoviská v správe organizácie
Termín nástupu: 1. 2. 2018
Pracovný úväzok: 18,75 hod. (úväzok 50 %)
Pracovný čas: 7:30 – 11:15 h

Náplň práce:
komunikácia so športovými klubmi a koordinácia správcov športovísk, aktualizácia časových rozpisov športovísk na webstránke, administratívne práce, dodržiavanie pravidiel BOZP a interných predpisov organizácie

Kvalifikačné predpoklady:
stredoškolské vzdelanie s maturitou

Ďalšie požiadavky:
• zodpovedný prístup k práci a flexibilita,
• ovládanie PC aspoň na užívateľskej úrovni,
• samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť,
• pozitívny vzťah k športu, dynamická osobnosť, tímový hráč.

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 19. januára 2018. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nebudú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

AD HOC

Pridal: webmaster
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=7935