Článok z Malacky.sk Mesto Malacky hľadá referenta inžinierskych stavieb (08.10.2019)

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky, pracovná pozícia Samostatný odborný referent inžinierskych stavieb. Termín nástupu dohodou.
 
Podrobné informácie: 
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT INŽINIERSKYCH STAVIEB

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 25. októbra 2019 do 14.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzača (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty). 

-red-

Pridal: Ingrid Sochorová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=9498