Článok z Malacky.sk MsCSS vyhlasuje výberové konanie pozíciu opatrovateľka (02.12.2019)

Mestské centrum sociálnych služieb v Malackách ponúka voľnú pracovnú pozíciu opatrovateľka. Termín nástupu dohodou.

Podrobné informácie: OPATROVATEĽKA

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 20. februára 2020. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

-red-


Pridal: Lucia Wernerová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=9664