Článok z Malacky.sk MsCSS vyhlasuje výberové konanie pozíciu opatrovateľka (07.01.2020)

Mestské centrum sociálnych služieb v Malackách ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu opatrovateľka. Termín nástupu dohodou.

Podrobné informácie: OPATROVATEĽKA

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 20. januára 2020 do 14.00 hod.  Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

-red-

Pridal: Lucia Wernerová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=9743