Článok z Malacky.sk Nezabudnite na priznanie k dani z nehnuteľnosti (23.01.2020)

Ak ste v roku 2019 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, máte povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Posledným termínom na podanie priznania je 31. január 2020. 
 
Za oneskorené podanie - po 31. januári 2020 – bude daňovníkovi vyrúbená sankcia. Správcom dane z nehnuteľnosti je mesto Malacky. Zatiaľ čo fyzické osoby môžu priznanie podať písomne alebo elektronicky, právnické osoby sú povinné podať priznanie výlučne elektronicky. 

Všetky dôležité informácie aj formuláre sú k dispozícii na webstránke mesta. 
Fyzická osoba: www.malacky.sk – časť OBČAN – DANE A POPLATKY
Právnická osoba: www.malacky.sk – časť PODNIKATEĽ – MIESTNE DANE

Kontakt: 
Iveta Dobrocká, 034 79 66 126, iveta.dobrocka@malacky.sk (MsÚ Malacky, Bernolákova 5188/1A, 3. poschodie). 

Ako podať daňové priznanie: 
www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY. Potrebný je OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM A ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM 
www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY
Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Klientska kancelária (na prízemí) 
Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Referát miestnych daní (3. posch. č. dverí 314)

Klientske centrum a Referát miestnych daní – úradné hodiny 
pondelok 8.00 – 15.30 (prestávka 11.30 – 12.30) 
streda  8.00 – 17.00 (prestávka 11.30 – 12.30) 
piatok 8.00 – 11.30 

Zľavy z miestnych daní a poplatkov 

daň z nehnuteľností
50 % osoby v hmotnej núdzi (záhrady, zastavané plochy, ostatné pozemky)
50 % osoby v hmotnej núdzi (stavby na bývanie a byty)
 
30 % ŤZP (stavby na bývanie a byty)
30 % ŤZP (garáže)
 
30 % obyvatelia vo veku 62 – 65 rokov (stavby na bývanie, byty)
60 % obyvatelia vo veku 62 – 65 rokov (záhrady, zastavané plochy, ostatné pozemky)
 
80 % obyvatelia nad 65 rokov (zastavané plochy, ostatné pozemky)
50 % obyvatelia nad 65 rokov (záhrady)
30 % obyvatelia nad 65 rokov (stavby na bývanie a byty)

daň za psa
50 % obyvatelia nad 62 rokov

poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
30 % obyvatelia nad 62 rokov, ŤZP a osoby v hmotnej núdzi 

Sadzba daní - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky 

Pridal: Ingrid Sochorová
URL: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=9784